Najčešće postavljana pitanja


Na koji način mogu da dobijem informacije potrebne za donošenje odluke o upisu na kurs?

Potrudili smo se da većinu informacija o kursevima koje organizujemo objavimo na ovom sajtu.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, stojimo Vam na raspolaganju za sva objašnjenja i pomoć u izboru odgovarajućeg kursa, tako da izabrani kurs bude prilagođen Vašim planovima i prethodnom programerskom iskustvu.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati mailom na adresu kursevi@ftninformatika.com ili ukoliko Vam više odgovara možete zakazati razgovor slanjem maila na navedenu adresu. Standardni termin za razgovor je ponedeljkom od 13:30 časova (ako Vam ponuđeni termin ne odgovara, javite se pa ćemo dogovoriti drugi termin).

Kako se prijavljuje za upis na kurs?

Na kurs se možete prijaviti na dva načina:

  1. putem našeg sajta ftninformatika.com ili
  2. putem sajta kursevi.com


1. Ukoliko se prijavljujete sa sajta ftninformatika.com

Potrebno je da u sekciji "Prijava za kurseve", kliknete na dugme "prijava" koje se nalazi u pravougaoniku sa nazivom i terminima održavanja određenog kursa, a zatim popunite formu za prijavu.

U formi za prijavu treba da popunite polja za unos imena i prezimena, email adrese, broja telefona i adrese stanovanja i ukoliko želite da se prijavite na listu čekanja na odustajanja za neki od popunjenih kurseva, da označite (čekirate) kvadratiće ispred naziva popunjenih kurseva.

Prijavu ćete poslati klikom na dugme sa natipisom "prijava", koje se nalazi pri dnu forme. Nakon što dobijemo Vašu prijavu, poslaćemo Vam mail sa molbom da potvrdite tačnost podataka koje ste u prijavi uneli i sa detaljnim opisom narednih koraka vezanih za upis na kurs.

2. Ukoliko se prijavljujete sa sajta kursevi.com

Potrebno je da na oglasu odgovarajućeg kursa kliknete na dugme "Prijavite se na kurs", zatim popunite i pošaljite formular za prijavu, nakon čega ćemo Vam poslati mail sa detaljnim opisom procedure upisa i kalendarima kurseva u prilogu.

Ukoliko se opredelite za ovu opciju, prijavljivanje na određeni kurs/kurseve vršite slanjem email-a prijave za upis na adresu kursevi@ftninformatika.com. Informaciju o podacima koje ovaj mail treba da sadrži naćićete u predhodno spomenutom opisu procedure upisa, koji ćemo Vam dostaviti nakon prijave sa sajta kursevi.com.

Kako se upisuje na listu čekanja na odustajanje za neki od popunjenih kurseva?

Ukoliko želite da budete upisani na listu čekanja na odustajanje za određeni kurs, potrebno je da u sekciji "Prijava za kurseve", u pravougaoniku sa nazivom i terminima održavanja određenog kursa kliknete na dugme "prijava", a zatim popunite formu za prijavu i označite (čekirate) kvadratiće ispred naziva popunjenih kurseva za koje želite biti upisani na listu čekanja.

Ako iz nekog razloga ne želite da se prijavite na naredni kurs na kojem ima mesta, nego samo da budete upisani na listu čekanja na odustajanje za kurseve koje ste označili, ovu informaciju treba da unesete u polje "Napomena" (napišete "Prijavljujem se samo za upis na listu čekanja").

Kako ostvariti uvid u kalendare kurseva na kojima je upis u toku?

Pre donošenja definitivne odluke o prijavi za upis na određeni kurs, kalendare kurseva na kojima je upis u toku možete pogledati klikom na tekst "Pregled kalendara kurseva na kojima je upis u toku, možete pogledati ovde".

Link ka pregledu kalendara kurseva ćete pronaći pri dnu sekcije "Prijava za kurseve" ispod "trake" sa pravougaonicima namenjenim za prijavu za upis na kurseve na kojima je upis u toku.

Da li je neophodno predznanje za upis na kurseve?

Ne preporučujemo upis na kurseve naprednih tehnologija (Java web development, Front-End web development, Test development, Android app development i .NET web development), ukoliko nemate predznanje iz programiranja.

U slučaju da ne posedujete potrebno predznanje, preporučujemo Vam da upišete kurs Osnove programiranja, koji organizujemo kao pripremu za napredne kurseve.

Ukoliko ste programiranje učili na fakultetu, samostalno ili uz pomoć prijatelja, a niste sigurni da li ste stekli odgovarajuće predznanje, nudimo Vam mogućnost besplatnog testiranja, kako biste mogli da utvrdite da li je predznanje koje imate dovoljno za uspešno praćenje nastave na naprednim kursevima. Ovo testiranje nije obavezno, ali se preporučuje pre odluke da direktno upišete kurseve naprednih tehnologija. Besplatno preliminarno testiranje možete zakazati slanjem e-maila na adresu kursevi@ftninformatika.com.

Da li je potrebno posedovati lični računar za pohađanje kurseva?

U učionicama FTN Informatike je za svakog polaznika obezbeđen računar i softver neophodan za realizaciju nastave.

Za samostalan rad kod kuće, vežbanje i izradu domaćih zadataka, polaznici treba da poseduju lični računar, na koji će instalirati potreban softver. Uputstva za instalaciju softvera se dobijaju na prvom predavanju određenog kursa.

Standardna konfiguracija ličnog računara sa procesorom I3 i jačim i sa minimalno 4 gb radne memorije, je dovoljna za samostalan rad na većini kurseva. Sa obzirom da se na Test development kursu koristi virtualizacija i harverski zahtevan softver, lični računar polaznika ovog kursa bi trebao da bude opremljen sa minimalno 8 gb ram memorije.

Kada se organizuje potpisivanje ugovora o pohađanju kursa?

Ukoliko ste se prijavili za upis na kurs, e-mail poziva na potpisivanje ugovora ćemo Vam poslati oko 3 do 4 nedelje pre početka kursa. U prilogu e-maila, dostavićemo Vam ugovor u elektronskoj formi, kako bi se pre potpisivanja upoznali sa sadržajem istog. Termin potpisivanja ugovora je obično 7 do 10 dana pre pre početka određenog kursa.

Kolike su cene pohađanja kurseva?

  • Cena kursa Osnove programiranja je 35.000 dinara, bez mogućnosti plaćanja na rate.
  • Cena kursa Osnove Linux-a je 40.000 dinara, bez mogućnosti plaćanja na rate. Cena kursa Napredni Linux je 87.000 dinara, sa mogućnošću plaćanja u dve mesečne rate.
  • Cena kursa Baze podataka je 70.000 dinara, sa mogućnošću plaćanja u dve mesečne rate.
  • Cena naprednih kurseva Java web development, Front-end web development, Test development, Android App development i .NET web development ja 80.000 dinara, sa mogućnošću plaćanja u dve mesečne rate.
  • Cena kursa Grafički dizajn i dizajn korisničkog interfejsa je 106.000 dinara, sa mogućnošću plaćanja u dve mesečne rate.
  • Cena iOS kurseva (iOS app development i Advanced iOS development) je izražena u evrima i iznosi 1600 evra + PDV, ukupno 1920 evra za jedan kurs, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan ispostavljanja računa.

Popust 10%: Polaznici koji su već pohađali jedan od naprednih kurseva programiranja, prilikom upisa na svaki naredni napredni kurs ostvaruju pravo na popust od 10% cene kursa.

Kako i kada je potrebno izvršiti plaćanje cene kursa?

Za kurseve Osnove programiranja i Osnove Linux-a plaćanje se vrši odjednom. Za sve ostale kurseve omogućeno je plaćanje u dve mesečne rate.

Podatke za uplatu ćete dobiti pri potpisivanju ugovora. Uplatu možete izvršiti na šalteru banke, elektronski putem e-bankinga ili preko računa firme.

Plaćanje prve rate (ili celog iznosa u slučaju upisa na kurseve Osnove programiranja i Osnove Linux-a) vrši se u periodu nakon potpisivanja ugovora, a pre početka nastave na kursu. Drugu ratu cene naprednih kurseva potrebno je uplatiti mesec dana nakon uplate prve rate.

Kada se održava nastava na kursevima?

Nastava na svim kursevima se organizuje u večernjim časovima.

Organizujemo dva kursa Osnove programiranja, koja se realizuju istim danima jedan nakon drugog, pa nastava na prvom kursu počinje u 17:45 i završava u 19:30, a na drugom kursu počinje u 19:45 i završava u 21:30 časova.

Na svim kursevima naprednih tehnologija i kursu Osnove Linux-a nastava počinje u 18:00 i završava se u 21:00 čas.

Koliko traju parcijalni i završni ispiti i da li rezultat na parcijalnim ispitima utiče na konačan uspeh na kursu?

Završni i parcijalni ispiti traju tri sata. Za većinu kurseva rezultati na parcijalnom ispitu ne utiče na konačan uspeh na kursu, već uspeh na kursu zavisi od broja bodova koje je polaznik osvojio na završnom ispitu. Na Front-end web development i .NET web development kursu 1. i 2. parcijalni ispit nose po 15%, a završni ispit 70% ukupno mogućih poena. Na kursu Baze podataka parcijalni ispit nosi 50% i završni 50% ukupno mogućih poena.

Kada se vrši dodela sertifikata?

Dodela sertifikata se organizuje nakon završetka kursa, najkasnije mesec dana po završetku. Ukoliko polaznik na završnom ispitu ostvari rezultat od minimalno 50% ukupno mogućih poena, dobija sertifikat o uspešno završenom kursu (na sertifikatu je naveden ostvareni broj poena). Ako je rezultat manji od 50%, polaznik dobija sertifikat o pohađanju kursa (bez navođenja broja poena). Uslov za dodelu sertifikata je prisustvo polaznika na minimalno 50% predavanja određenog kursa.

Da li je moguće istovremeno se prijaviti na kurs Osnove programiranja i neki od naprednih kurseva?

Obzirom da se mesta na naprednim kursevima brzo popunjavaju, ukoliko se upisujete na kurs Osnove programiranja, a želite nakon toga pohađati neki od naprednih kurseva, preporučujemo Vam da se istovremeno prijavite za upis i na željeni napredni kurs, koji počinje nakon kursa "Osnove programiranja". U suprotnom, zbog velikog interesovanja, može se desiti da period između završetka kursa Osnove programiranja i početka naprednog kursa bude realtivno dugačak.

Koji su uslovi za poziv na selekciju za zaposlenje u IT kompanijama?

Polaznici koji na završnom testu kurseva naprednih tehnologija ostvare rezultat od 65% i više ukupno mogućih poena, biće preporučeni partnerskim kompanijama za poziv na selekciju za zaposlenje.

Pored navedenog postoji mogućnost da polaznici koji uspešno završe kurs, odnosno, koji ostvare rezultat od minimalno 50% ukupno mogućih poena, budu pozvani na selekciju za zaposlenje ili stručnu praksu, ukoliko u partnerskim kompanijama postoji više upražnjenih pozicija (bolji rezultat na završnom testu utiče na povećanje mogućnosti poziva na selekciju za zaposlenje).

Uslovi za poziv na selekciju su uspešno završavanje određenog kursa i postojanje otvorenih odgovarajućih pozicija za zaposlenje u partnerskim kompanijama.

Sa kojim IT kompanijama FTN Informatika sarađuje po pitanju pozivanja polaznika na selekciju za zaposlenje?

Saradnju, u smislu pozivanja polaznika na selekciju sa zaposlenje, smo na samom početku bavljenja organizovanjem kurseva uspostavili sa kompanijom Levi9 IT Services, u kojoj je do sada zaposlen veliki broj polaznika naših kurseva.

Pored zapošljavanja u navedenoj kompaniji, polaznici naših kurseva su se u proteklom periodu intenzivno zapošljavali i u ostalim kompanijama IT sektora. Uvažavajući ovu činjenicu saradnju smo proširili na određeni broj eminentnih IT kompanija, trudeći se da uspešnim polaznicima obezbedimo što bolju poziciju po pitanju pronalska zaposlenja.

IT kompanije sa kojima razvijamo partnerski odnos i koje pozivaju polaznike naših kurseva na selekciju za zaposlenje su: Levi9 IT Services, Synechron, Vega IT Sourcing, Execom, IT Engine, Intens, Prozone, RT-RK, Vivify Ideas, TIAC Group i M&I Systems. Linkove ka sajtovima navedenih kompanija, možete pronaći u sekciji partneri na osnovnoj stranici sajta.