Advanced iOS Development

14 nedelja · 120 časova · 12 časova nedeljno
Ovo je intenzivni kurs namenjen onima koji žele da steknu kompetencije medior developer-a za razvoj mobilnih aplikacija na iOS platformi.

Trajanje

Ukupno trajanje kursa je oko 14 nedelja, u toku kojih se realizuje 120 časova nastave, od po 45 minuta. Nastava je organizovana u 30 predavanja, od po 4 časa. Kurs obuhvata 2 modula, pri čemu svaki modul sadrži 15 predavanja (60 časova). Održavaju se 3 predavanja nedeljno, u večernjim terminima od 18:00 do 21:00 čas.

Kalendarom kursa su na kraju svakog modula predviđene pauze za pripremu polaznika, nakon kojih se organizuje poseban termin za ispit. Uključujući termine za predavanja, pauze za pripremu i termine za ispite, kurs ukupno traje oko 3 meseca i 2 nedelje.


Cena

227.000 rsd

* Navedenu cenu je moguće platiti odjednom ili na tri mesečne rate.

* Uslov za realizaciju planiranih kurseva je upis neophodnog broja polaznika.

Prijavite se za naredni kurs
Advanced iOS Development

UPIS JE U TOKU.

Ostavite Vaše podatke, a mi ćemo Vas kontaktirati.

 • Kurs je namenjen onima koji žele da steknu kompetencije medior developer-a za razvoj mobilnih aplikacija na iOS platformi

  Kurs Advanced iOS development je podeljen na dva modula: Napredni koncepti programskog jezika Swift (modul 1) i Napredne tehnike razvoja aplikacija za iOS platformu (modul 2). Svaki termin nastave se sastoji iz kraćeg teoretskog dela, u kojem se polaznici upoznaju sa odgovarajućim konceptima i većeg broja primera i zadataka, kroz koje polaznici primenjuju naučene koncepte u praksi. Na kraju svakog predavanja polaznici dobijaju domaće zadatke, namenjene za utvrđivanje gradiva i sticanje samostalnosti u radu. Za polaznike kursa obezbeđen je računar, softver neophodan za realizaciju nastave i nastavni materijal u elektronskoj formi.

 • Modul 1. Napredni koncepti programskog jezika Swift

  • Napredni koncepti Swift-a: Extensions, Subscripts, Advanced Operators, Generics
  • Funkcionalno programiranje u Swift-u
  • Protokol-orijentisano programiranje u Swift-u
  • Dizajn šabloni u Swift-u: Delegation, KVO, Observer, Notification, State, Facade, Factory, Memento, Strategy
  • Tehnike za obradu grešaka
  • Napredno upravljanje memorijom
  • Dobra praksa u Swift-u i preporuke za stil

  Modul 2. Napredne tehnike razvoja aplikacija za iOS platformu

  • Advanced Core Data
  • Advanced Auto Layout
  • iOS Architectures - MVC - Pros & Cons
  • iOS Architectures - MVVM - Pros & Cons
  • iOS Architectures - VIPER - Pros & Cons
  • iOS Architectures - VIP (Clean Swift) - Pros & Cons
  • iOS Architectures - Coordinators & Flow Controllers
  • Unit testing
  • UI testing
  • Xcode - tips & tricks
  • Xcode debugging - tips & tricks
 • Na kraju svakog modula organizuje se poseban termin za ispit. Rezultati sa parcijalnog ispita nakon 1. modula ne utiču na sertifikaciju i služe kao informacija polazniku u kojoj meri je savladao gradivo. Nakon 2. modula organizuje se završni ispit, na osnovu kojeg se vrši sertifikacija.

  Po završetku kursa polaznicima se dodeljuje sertifikat o pohađanju ili uspešno završenom kursu, u zavisnosti od rezultata ostvarenog na završnom ispitu. Kurs je uspešno završen, ako polaznik na završnom ispitu ostvari najmanje 50% ukupno mogućih bodova (100).