Android App Development

12 nedelja · 120 časova · 12 časova nedeljno
Ovo je intenzivni kurs namenjen onima koji žele da steknu kompetencije junior developer-a za razvoj Android aplikacija. Gradivo obuhvata osnove Java programiranja, baza podataka i razvoj mobilnih aplikacija na Android platformi.

Trajanje

Ukupno trajanje kursa je oko 12 nedelja, u toku kojih se realizuje 120 časova nastave, od po 45 minuta. Nastava je organizovana u 30 predavanja, od po 4 časa. Kurs obuhvata 2 modula, pri čemu 1. modul sadrži 10 predavanja (40 časova), a drugi modul 20 predavanja (80 časova). Održavaju se 3 predavanja nedeljno, u večernjim terminima od 18:00 do 21:00 čas.

Na kraju 2. modula predviđena je pauza za pripremu polaznika, nakon koje se organizuje poseban termin za ispit. Uključujući termine za predavanja, pauzu za pripremu i termin za ispit, kurs ukupno traje oko 3 meseca.

Kalendar kursa na kojem je upis u toku, možete pogledati ako kliknete na dugme “Pogledaj kalendar”, koje se nalazi u donjem desnom uglu forme za prijavu.


Cena

106.800 rsd

* Navedenu cenu je moguće platiti odjednom ili na tri mesečne rate.

* Uslov za realizaciju planiranih kurseva je upis neophodnog broja polaznika.

Prijavite se za naredni kurs
Android App Development 12

UPIS JE U TOKU

Ostavite Vaše podatke, a mi ćemo Vas kontaktirati.

 • Kurs je namenjen onima koji žele da steknu kompetencije junior developer-a za razvoj mobilnih aplikacija na Android platformi. Polaznici koji uspešno završe kurs, preporučuju se za poziv na selekciju za zaposlenje u kompanijama sa kojima FTN Informatika ima dogovor o saradnji. O kojim se kompanijama radi možete pogledati u sekciji Partneri.

  Za pohađanje kursa neophodno je da polaznici imaju predznanje iz osnova programiranja u nekom od programskih jezika visokog nivoa (Java, C++, C#, JavaScripti slično). Kao pomoć u proceni programerskih veština interesenata za kurs, organizujemo besplatna preliminarna testiranja. Ukoliko znate da nemate predznanje iz programiranja ili to ustanovite na preliminarnom testiranju, možete se opredeliti za pohađanje kursa Osnove programiranja, koji organizujemo kao pripremu za uspešno praćenje nastave na Android app development kursu.

  Kurs Android app development je podeljen na dva modula: Programski jezik Java (modul 1) i Android (modul 2). Svaki termin nastave se sastoji iz kraćeg teoretskog dela, u kojem se polaznici upoznaju sa odgovarajućim konceptima i većeg broja primera i zadataka, kroz koje polaznici primenjuju naučene koncepte u praksi. Na kraju svakog predavanja polaznici dobijaju domaće zadatke, namenjene za utvrđivanje gradiva i sticanje samostalnosti u radu. Za polaznike kursa obezbeđen je računar, tablet, softver neophodan za realizaciju nastave i nastavni materijal u elektronskoj formi.

 • Modul 1. Programski jezik Java

  • Osnove strukturiranog programiranja (sekvenca, selekcija, iteracija, funkcije)
  • Osnove objektnog programiranja (apstrakcija, generalizacija, asocijacija, agregacija, kompozicija, nasleđivanje, polimorfizam)
  • Osnove relacionih baza podataka (relacioni model podataka, SQL, objektno-relaciono mapiranje)
  • Osnove konkurentnog programiranja (niti, sinhronizacija niti)
  • Osnove alata za razvoj softvera (IntelliJ, Gradle, Git)

  Modul 2. Android

  • Uvod u Android (Android platforma, Android komponente, struktura Android projekta, Android API, Android Studio i Android SDK)
  • Aktivnosti (osnove aktivnosti, definisanje aktivnosti, životni ciklus aktivnosti namere i filteri namera, startovanje aktivnosti, zadaci i povratni stek, upravljanje zadacima, osnove fragmenata, definisanje fragmenata, životni ciklus fragmenata)
  • GUI (XML, resursi, konfiguracije uređaja, UI šabloni, osnove pogleda, tipovi pogleda, osnove rasporeda, tipovi rasporeda, stilovi i teme, Material Design)
  • Servisi (asinhroni zadaci, osnove servisa, startovani i vezani servisi, definisanje servisa, životni ciklus servisa, startovanje servisa)
  • Dobavljači sadržaja (datoteke na Android platformi, deljena podešavanja, SQLite baza podataka, osnove dobavljača sadržaja, definisanje dobavljača sadržaja, ugrađeni dobavljači sadržaja, punjači)
  • Komunikacija (telefonija, SMS, mrežno programiranje, REST, JSON)
  • Lociranje i mape (osnove lociranja, Location API, osnove mapa, Maps API)
  • Senzori (osnove senzora, senzori pokreta, senzori pozicije, senzori okruženja)
 • Na kraju 2. modula organizuje se poseban termin za završni ispit, na osnovu kojeg se vrši sertifikacija.

  Po završetku kursa polaznicima se dodeljuje sertifikat o pohađanju ili uspešno završenom kursu, u zavisnosti od rezultata ostvarenog na završnom ispitu. Kurs je uspešno završen, ako polaznik na završnom ispitu ostvari najmanje 50% ukupno mogućih bodova (100).

 • Željko Ivković
  Željko Ivković
  Marko Marković
  Marko Marković
  Miloš Simić
  Miloš Simić
  Nikola Đukić
  Nikola Đukić