Baze podataka

12 nedelja · 108 časova · 12 časova nedeljno
Ovo je intenzivni kurs namenjen onima koji žele da steknu kompetencije junior developera za rad sa bazama podataka. Na ovom kursu možete steći osnovna znanja o bazama podataka i osposobiti se za korištenje naprednih mehanizama za razvoj i administraciju baza podataka.

Trajanje

Ukupno trajanje kursa je oko 12 nedelja, u toku kojih se realizuje 108 časova nastave, od po 45 minuta. Nastava je organizovana u 27 predavanja, od po 4 časa. Kurs obuhvata 2 modula, pri čemu 1. modul sadrži 13 predavanja (52 časa), a drugi modul 14 predavanja (56 časova). Održavaju se 3 predavanja nedeljno, u večernjim terminima od 18:00 do 21:00 čas.

Kalendarom kursa su na kraju svakog modula predviđene pauze za pripremu polaznika, nakon kojih se organizuje poseban termin za ispit. Uključujući termine za predavanja, pauze za pripremu i termine za ispite, kurs ukupno traje oko 3 meseca.

Kalendar kursa na kojem je upis u toku, možete pogledati ako kliknete na dugme “Pogledaj kalendar”, koje se nalazi u donjem desnom uglu forme za prijavu.


Cena

96.000 rsd

* Navedenu cenu je moguće platiti odjednom ili na tri mesečne rate.

* Uslov za realizaciju planiranih kurseva je upis neophodnog broja polaznika.

Prijavite se za naredni kurs
Baze podataka

UPIS JE U TOKU

Ostavite Vaše podatke, a mi ćemo Vas kontaktirati.

 • Kurs Baze podataka je intenzivni kurs, koji treba da obezbedi kompetencije junior developera za rad sa bazama podataka.

  Kurs Baze podataka je podeljen na dve logičke celine, odnosno, modula: Osnove baza podataka (modul 1.) i Napredni mehanizmi baza podataka (modul 2.) i pogodan je kako za početnike tako i za upućene koji žele produbiti stečena znanja.

  Svaki termin nastave se sastoji iz kraćeg teoretskog dela, u kojem se polaznici upoznaju sa odgovarajućim konceptima i većeg broja primera i zadataka, kroz koje polaznici primenjuju naučene koncepte u praksi. Na kraju svakog predavanja polaznici dobijaju domaće zadatke, namenjene za utvrđivanje gradiva i sticanje samostalnosti u radu. Za polaznike kursa obezbeđen je računar, softver neophodan za realizaciju nastave i nastavni materijal u elektronskoj formi.

 • Modul 1. Osnove baza podataka

  • Modelovanje baze podataka na konceptualnom nivou – EER model podataka
  • Prevođenje EER modela podataka u relacioni model podataka
  • Poznavanje jezika relacionih baza podataka SQL
  • Sposobnost za rad sa jezikom za definiciju podataka (DDL) relacionog SUBP
  • Upotreba jezika za manipulaciju podacima (DML)
  • Sposobnost za rad sa osnovnim SQL upitima
  • Poznavanje naprednih koncepta za rad sa SQL upitima
  • Definisanje ograničenja šeme baze podataka (NOT NULL, PRIMARY KEY, UNIQUE, CHECK)
  • Upotreba pogleda i sekvencera u jeziku SQL

  Modul 2. Napredni mehanizmi baza podataka

  • Poznavanje SQL naredbi za upravljanje resursima u relacionim bazama podataka
  • Korišćenje hijerarhijskih i rekurzivnih SQL upita
  • Poznavanje i upotreba transakcione obrade podataka
  • Poznavanje i upotreba indeksnih struktura
  • Korišćenje proceduralnih proširenja jezika SQL
  • Serversko programiranje – izvršni deo programa
  • Serversko programiranje – obrada podataka putem kursora
  • Serversko programiranje – izuzeci i obrada grešaka
  • Serversko programiranje – funkcije, procedure i trigeri
 • Na kraju svakog modula se organizuje poseban termnin za ispit. Nakon 1. modula organizuje se parcijalni ispit koji nosi 50% ukupno mogućih bodova (100). Nakon 2. modula organizuje se završni ispit koji takođe nosi 50% ukupno mogućih bodova. Sertifikacija se vrši na osnovu zbira rezultata ostvarenih na oba ispita.

  Po završetku kursa polaznicima se dodeljuje sertifikat o pohađanju ili uspešno završenom kursu, u zavisnosti od rezultata ostvarenih na ispitima. Kurs je uspešno završen ako ukupan broj bodova ostvaren na ispitima iznosi najmanje 50% mogućih bodova.

 • Vladimir Dimitrieski
  Vladimir Dimitrieski
  Milan Čeliković
  Milan Čeliković