Embedded Software Development

15 nedelja · 120 časova · 12 časova nedeljno
Ovo je intenzivni kurs namenjen onima koji žele da steknu kompetencije junior software developera za razvoj embedded sistema (automotive industrija, smart home sistemi, potrošačka elektronika, itd.). Gradivo obuhvata osnovno i napredno programiranje u programskom jeziku C, programiranje mikrokontrolera, upotrebu operativnih sistema za rad u realnom vremenu, kao i izradu aplikacija za napredne embedded sisteme.

Trajanje

Ukupno trajanje kursa je oko 15 nedelja, u toku kojih se realizuje 120 časa nastave, od po 45 minuta. Nastava je organizovana u 30 predavanja, od po 4 časa. Kurs obuhvata 3 modula, pri čemu prvi modul sadrži 10, drugi modul 9, a treći 11 predavanja. Održavaju se 3 predavanja nedeljno, u večernjim terminima od 18:00 do 21:00 čas.

Kalendarom kursa su na kraju svakog modula predviđene pauze za pripremu polaznika, nakon kojih se organizuje poseban termin za ispit. Uključujući termine za predavanja, pauze za pripremu i termine za ispite, kurs ukupno traje oko 3 meseca i 3 nedelje.


Cena

120.000 rsd

* Navedenu cenu je moguće platiti odjednom ili na tri mesečne rate.

* U cenu je uključena i oprema koju polaznici zadržavaju nakon završetka kursa.

* Uslov za realizaciju planiranih kurseva je upis neophodnog broja polaznika.

Prijavite se za naredni kurs
Embedded Software Development 3

02.09.2024 - 08.12.2024
ponedeljak - sreda - petak
18:00 - 21:00

Ostavite Vaše podatke, a mi ćemo Vas kontaktirati.

 • Kurs Embedded software development namenjen je onima koji žele da steknu kompetencije junior software developera za razvoj embedded sistema.

  Za pohađanje kursa poželjno je da polaznici poseduju odgovarajuća predznanja iz programiranja u nekom od programskih jezika srednjeg ili visokog nivoa (C, Java, C++, C# i slično). Kao pomoć u proceni programerskih veština interesenata za kurs, organizujemo besplatna preliminarna testiranja. Ukoliko znate da nemate predznanje iz programiranja ili to ustanovite na preliminarnom testiranju, možete se opredeliti za pohađanje kursa Osnove programiranja, koji organizujemo kao pripremu za uspešno praćenje nastave na Embedded Software Development kursu.

  Kurs Embedded Software Development podeljen je na tri modula: Osnovno i napredno programiranje u programskom jeziku C (modul 1), Osnove pisanja softvera za embedded sisteme (modul 2) i Razvoj naprednih embedded sistema (modul 3). Svaki termin nastave sastoji se iz kraćeg teoretskog dela, u kojem se polaznici upoznaju sa odgovarajućim konceptima, i većeg broja primera i zadataka, kroz koje polaznici primenjuju naučene koncepte u praksi. Na kraju svakog predavanja polaznici dobijaju domaće zadatke namenjene utvrđivanju gradiva i sticanju samostalnosti u radu.

  Za polaznike kursa obezbeđen je računar, softver neophodan za realizaciju nastave i nastavni materijal u elektronskoj formi. Pored navedenog, svakom polazniku je obezbeđena i oprema u vidu razvojnog sistema EK-TM4C123GXL i kompleta senzora, koju polaznici koriste za razvoj aplikacija tokom kursa i zadržavaju nakon završetka (cena opreme je uključena u cenu kursa).

 • Programiranje u programskom jeziku C

  • Osnovni i napredni koncepti proceduralnog programiranja u programskom jezika C
  • Rad sa Code Composer Studio alatom za pisanje softvera
  • Korišćenje alata za kompajliranje i analizu rada programa na sistemu EK-TM4C123GXL
  • Napredan rad sa memorijom računara
  • Korišćenje Git sistema za kontrolu verzija i timski rad

  Osnove embedded sistema

  • Osnovna struktura i namena embedded sistema
  • Pisanje softvera za embedded sisteme i mikrokontrolere
  • Osnovne periferije mikrokontrolera (GPIO, tajmeri, EEPROM, PWM, ADC/DCA, watchdog)
  • Rad sa prekidima mikrokontrolera
  • Osnove hardvera embedded sistema
  • Elementi embedded sistema
  • Osnovni algoritmi embedded softvera

  Razvoj naprednih embedded sistema

  • Komunikacione tehnologije (SPI, UART, I2C)
  • Režimi rada embedded sistema i mikrokontrolera
  • Metodologije i procesi razvoja embedded sistema
  • Osnove testiranja embedded sistema
  • Sistemi namenjeni za rad u realnom vremenu
  • Operativni sistemi (FreeRTOS, Linux)
  • Automotive tehnologije (CAN, LIN, AUTOSAR)
 • Na kraju svakog modula organizuje se poseban termin za ispit. Rezultati sa parcijalnih ispita nakon 1. i 2. modula ne utiču na sertifikaciju i služe kao informacija polazniku u kojoj meri je savladao gradivo određenog modula. Nakon 3. modula organizuje se završni ispit, na osnovu kojeg se vrši sertifikacija.

  Po završetku kursa polaznicima se dodeljuje sertifikat o pohađanju ili uspešno završenom kursu, u zavisnosti od rezultata ostvarenog na završnom ispitu. Kurs je uspešno završen, ako polaznik na završnom ispitu ostvari najmanje 50% ukupno mogućih bodova (100).

 • Vukan Turkulov
  Vukan Turkulov
  Nikola Đukić
  Nikola Đukić
  Nemanja Ilić
  Nemanja Ilić
  Saša Taloši
  Saša Taloši