Grafički dizajn

18 nedelja · 160 časova · 12 časova nedeljno
Ovo je intenzivni kurs namenjen onima koji žele da steknu kompetencije neophodne za pripremu štampe, grafički dizajn i dizajn korisničkog interfejsa. Gradivo obuhvata dizajn i pripremu štampe upotrebom Adobe paketa programa (Illustrator, In Design i Photoshop), kao i dizajn korisničkog interfejsa, kroz upoznavanje sa principima dizajna i odnosom između korisničkog interfejsa UI i korisničkog iskustva UX.

Trajanje

Ukupno trajanje kursa je oko 18 nedelja, u toku kojih se realizuje 160 časova nastave, od po 45 minuta. Nastava je organizovana u 40 predavanja, od po 4 časa. Kurs obuhvata 4 modula, pri čemu svaki modul sadrži 10 predavanja (40 časova). Održavaju se 3 predavanja nedeljno, u večernjim terminima od 18:00 do 21:00 čas.

Kalendarom kursa su na kraju svakog modula predviđene pauze za pripremu polaznika, nakon kojih se organizuje poseban termin za ispit. Uključujući termine za predavanja, pauze za pripremu i termine za ispite, kurs ukupno traje oko 4 meseca.

Kalendar kursa na kojem je upis u toku, možete pogledati ako kliknete na dugme “Pogledaj kalendar”, koje se nalazi u donjem desnom uglu forme za prijavu.


Cena

139.200 rsd

* Navedenu cenu je moguće platiti odjednom ili na četiri mesečne rate.

* Uslov za realizaciju planiranih kurseva je upis neophodnog broja polaznika.

Prijavite se za naredni kurs
Grafički dizajn 6

UPIS JE U TOKU

Ostavite Vaše podatke, a mi ćemo Vas kontaktirati.

 • Kurs za pripremu štampe, grafički dizajn i dizajn korisničkog interfejsa je intenzivni kurs, koji treba da obezbedi kompetencije neophodne za dizajn i pripremu štampe korišćenjem Adobe paketa programa, kao i kompetencije za dizajn korisničkog interfejsa.

  Kurs Grafički dizajn je podeljen na četiri modula: Dizajn i priprema štampe u programu Adobe Illustrator (modul 1.), Dizajn i priprema štampe u programu Adobe In Design (modul 2.), Dizajn i priprema štampe u programu Adobe Photoshop (modul 3.) i Dizajn korisničkog interfejsa (modul 4.). Kurs je pogodan kako za početnike, tako i za upućene koji žele produbiti stečena znanja.

  Svaki termin nastave se sastoji iz kraćeg teoretskog dela, u kojem se polaznici upoznaju sa odgovarajućim konceptima i većeg broja primera i zadataka, kroz koje polaznici primenjuju naučene koncepte u praksi. Na kraju svakog predavanja polaznici dobijaju domaće zadatke, namenjene za utvrđivanje gradiva i sticanje samostalnosti u radu. Za polaznike kursa obezbeđen je računar, softver neophodan za realizaciju nastave i nastavni materijal u elektronskoj formi.

 • Modul 1. Dizajn i priprema štampe u programu Adobe In Design

  • Osnove potrebne za rad u In Design-u
  • Poznavanje osnova Adobe In Design aplikacije
  • Primena Adobe In Design aplikacije u pripremi knjiga za štampu
  • Primena Adobe In Design aplikacije u pripremi novina za štampu
  • Primena Adobe In Design aplikacije u pripremi specifičnih poslova

  Modul 2. Dizajn i priprema štampe u programu Adobe Illustrator

  • Osnove potrebne za rad u Illustratoru
  • Upoznavanje radnog okruženja
  • Alatke za selekciju, kretanje kroz dokument, prikaz
  • Alati namenjeni crtanju osnovnih grafičkih oblika
  • Transformacije oblika
  • Crtanje otvorenih i zatvorenih putanja (Pen tool, Pencil Tool)
  • Upotreba četkica
  • Bojenje objekata
  • Rad sa slojevima
  • Rad sa tekstom
  • Rad sa fotografijama
  • Primena efekata
  • Rad sa stilovima
  • Rad sa simbolima
  • Alati za crtanje u perspektivi
  • Podešavanja potrebna za profesionalnu pripremu za štampu
  • Generisanje PDF dokumenta prema izlaznim zahtevima

  Modul 3. Dizajn i priprema štampe u programu Adobe Photoshop

  • Osnove potrebne za rad u Photoshopu
  • Isecanje i retuširanje - ispravljanje fotografija
  • Rad sa slojevima - lejerima
  • Poboljšavanje kvaliteta fotografije
  • Pravljenje selekcija
  • Retuširanje slika
  • Rad sa bojama
  • Rad sa tekstom i vektorskim oblicima
  • Pravljenje kolaža od više slika
  • Filteri
  • Napredno retuširanje fotografija
  • Camera raw – digitalna foto laboratorija

  Modul 4. Dizajn korisničkog interfejsa

  • Elementi korisničkog interfejsa
  • Ergonomski principi i standardi
  • Korisnički-orjentisan interfejs
  • Pristupačnost i personalizacija korisničkog interfejsa
  • Korisnički interfejs za različite platfome (tablet, mobilni, VR/AR naočare, smart TV, konzole)
  • Kreiranje skica i prototipa (prototyping) korisničkog interfejsa
  • Odnos između korisničkog interfejsa (UI) i korisničkog iskustva (UX)
  • Metodologija testiranja korisničkog iskustva (heuristička evaluacija, prediktivna evaluacija, studije upotrebljivosti, praćenje pogleda, A/B test)
  • Principi dizajna grafičkog interfejsa
  • Elementi grafičkog interfejsa (vizuelni identitet, glavna navigacija i pomoćne navigacije, dijalog prozor i informativni prozori, traka za tekst, kursor, linkovi, animirani efekti, miltimedijalni elementi itd)
  • Smernice i trendovi grafičkog dizajna i tipografije u domenu grafičkog interfejsa
  • Pristupačnost i personalizacija grafičkog interfejsa
  • Grafički interfejs za mobilne uređaje i ekrane osetljive na dodir. Responzivni grafički interfejs
  • Metodologija testiranja grafičkog interfejsa
 • Na kraju svakog modula se organizuje poseban termin za ispit. Maksimalni broj bodova na parcijalnim ispitima svih modula je 25. Sertifikacija se vrši na osnovu zbira rezultata ostvarenih na sva četiri ispita. Maximalan ukupni broj bodova ostvaren na kursu je 100.

  Po završetku kursa polaznicima se dodeljuje sertifikat o pohađanju ili uspešno završenom kursu, u zavisnosti od rezultata ostvarenog na završnom ispitu. Kurs je uspešno završen, ako polaznik na završnom ispitu ostvari najmanje 50% ukupno mogućih bodova (100).

 • Sandra Dedijer
  Sandra Dedijer
  Nemanja Kašiković
  Nemanja Kašiković
  Neda Milić Keresteš
  Neda Milić Keresteš
  Zoran Veličković
  Zoran Veličković
  Saša Petrović
  Saša Petrović