Grafički dizajn

18 nedelja · 160 časova · 12 časova nedeljno
Ovo je intenzivni kurs namenjen onima koji žele da steknu kompetencije neophodne za pripremu štampe, grafički dizajn i dizajn korisničkog interfejsa. Gradivo obuhvata dizajn i pripremu štampe upotrebom Adobe paketa programa (Illustrator, In Design i Photoshop), kao i dizajn korisničkog interfejsa, kroz upoznavanje sa principima dizajna i odnosom između korisničkog interfejsa UI i korisničkog iskustva UX.

Trajanje

Ukupno trajanje kursa je oko 18 nedelja, u toku kojih se realizuje 160 časova nastave, od po 45 minuta. Nastava je organizovana u 40 predavanja, od po 4 časa. Kurs obuhvata 4 modula, pri čemu svaki modul sadrži 10 predavanja (40 časova). Održavaju se 3 predavanja nedeljno, u večernjim terminima od 18:00 do 21:00 čas.

Kalendarom kursa su na kraju svakog modula predviđene pauze za pripremu polaznika, nakon kojih se organizuje poseban termin za ispit. Uključujući termine za predavanja, pauze za pripremu i termine za ispite, kurs ukupno traje oko 4 meseca.


Cena

126.000 rsd

Cenu kursa je moguće platiti odjednom ili na 4 mesečne rate od po 31.500 rsd.

*Uslov za realizaciju planiranih kurseva je upis neophodnog broja polaznika.

Prijavite se za naredni kurs
Grafički dizajn 4

01.03.2023 - 07.07.2023
ponedeljak - sreda - petak
18:00 - 21:00

Ostavite Vaše podatke, a mi ćemo Vas kontaktirati.

 • Kurs za pripremu štampe, grafički dizajn i dizajn korisničkog interfejsa je intenzivni kurs, koji treba da obezbedi kompetencije neophodne za dizajn i pripremu štampe korišćenjem Adobe paketa programa, kao i kompetencije za dizajn korisničkog interfejsa.

  Kurs Grafički dizajn je podeljen na četiri modula: Dizajn i priprema štampe u programu Adobe Illustrator (modul 1.), Dizajn i priprema štampe u programu Adobe In Design (modul 2.), Dizajn i priprema štampe u programu Adobe Photoshop (modul 3.) i Dizajn korisničkog interfejsa (modul 4.). Kurs je pogodan kako za početnike, tako i za upućene koji žele produbiti stečena znanja.

  Svaki termin nastave se sastoji iz kraćeg teoretskog dela, u kojem se polaznici upoznaju sa odgovarajućim konceptima i većeg broja primera i zadataka, kroz koje polaznici primenjuju naučene koncepte u praksi. Na kraju svakog predavanja polaznici dobijaju domaće zadatke, namenjene za utvrđivanje gradiva i sticanje samostalnosti u radu. Za polaznike kursa obezbeđen je računar, softver neophodan za realizaciju nastave i nastavni materijal u elektronskoj formi.

 • Modul 1. Dizajn i priprema štampe u programu Adobe Illustrator

  • Osnove potrebne za rad u Illustratoru
  • Upoznavanje radnog okruženja
  • Alatke za selekciju, kretanje kroz dokument, prikaz
  • Alati namenjeni crtanju osnovnih grafičkih oblika
  • Transformacije oblika
  • Crtanje otvorenih i zatvorenih putanja (Pen tool, Pencil Tool)
  • Upotreba četkica
  • Bojenje objekata
  • Rad sa slojevima
  • Rad sa tekstom
  • Rad sa fotografijama
  • Primena efekata
  • Rad sa stilovima
  • Rad sa simbolima
  • Alati za crtanje u perspektivi
  • Podešavanja potrebna za profesionalnu pripremu za štampu
  • Generisanje PDF dokumenta prema izlaznim zahtevima

  Modul 2. Dizajn i priprema štampe u programu Adobe In Design

  • Osnove potrebne za rad u In Design-u
  • Poznavanje osnova Adobe In Design aplikacije
  • Primena Adobe In Design aplikacije u pripremi knjiga za štampu
  • Primena Adobe In Design aplikacije u pripremi novina za štampu
  • Primena Adobe In Design aplikacije u pripremi specifičnih poslova

  Modul 3. Dizajn i priprema štampe u programu Adobe Photoshop

  • Osnove potrebne za rad u Photoshopu
  • Isecanje i retuširanje - ispravljanje fotografija
  • Rad sa slojevima - lejerima
  • Poboljšavanje kvaliteta fotografije
  • Pravljenje selekcija
  • Retuširanje slika
  • Rad sa bojama
  • Rad sa tekstom i vektorskim oblicima
  • Pravljenje kolaža od više slika
  • Filteri
  • Napredno retuširanje fotografija
  • Camera raw – digitalna foto laboratorija

  Modul 4. Dizajn korisničkog interfejsa

  • Elementi korisničkog interfejsa
  • Ergonomski principi i standardi
  • Korisnički-orjentisan interfejs
  • Pristupačnost i personalizacija korisničkog interfejsa
  • Korisnički interfejs za različite platfome (tablet, mobilni, VR/AR naočare, smart TV, konzole)
  • Kreiranje skica i prototipa (prototyping) korisničkog interfejsa
  • Odnos između korisničkog interfejsa (UI) i korisničkog iskustva (UX)
  • Metodologija testiranja korisničkog iskustva (heuristička evaluacija, prediktivna evaluacija, studije upotrebljivosti, praćenje pogleda, A/B test)
  • Principi dizajna grafičkog interfejsa
  • Elementi grafičkog interfejsa (vizuelni identitet, glavna navigacija i pomoćne navigacije, dijalog prozor i informativni prozori, traka za tekst, kursor, linkovi, animirani efekti, miltimedijalni elementi itd)
  • Smernice i trendovi grafičkog dizajna i tipografije u domenu grafičkog interfejsa
  • Pristupačnost i personalizacija grafičkog interfejsa
  • Grafički interfejs za mobilne uređaje i ekrane osetljive na dodir. Responzivni grafički interfejs
  • Metodologija testiranja grafičkog interfejsa
 • Na kraju svakog modula organizuje se poseban termin za ispit. Rezultati sa parcijalnih ispita nakon prva 3 modula ne utiču na sertifikaciju i služe kao informacija polazniku u kojoj meri je savladao gradivo. Nakon 4. modula organizuje se završni ispit, na osnovu kojeg se vrši sertifikacija.

  Po završetku kursa polaznicima se dodeljuje sertifikat o pohađanju ili uspešno završenom kursu, u zavisnosti od rezultata ostvarenog na završnom ispitu. Kurs je uspešno završen, ako polaznik na završnom ispitu ostvari najmanje 50% ukupno mogućih bodova (100).

 • Sandra Dedijer
  Sandra Dedijer
  Nemanja Kašiković
  Nemanja Kašiković
  Neda Milić Keresteš
  Neda Milić Keresteš
  Zoran Veličković
  Zoran Veličković
  Saša Petrović
  Saša Petrović