Napredni Linux

19 nedelja · 132 časova · 6 časova nedeljno
Ovaj kurs namenjen je onima koji žele steći kompetencija Sistem Administrator-a. Napredni Linux kurs pruža napredna znanja o Open source platformama i Linux operativnim sistemima, sa fokusom na komandni interfejs - CLI.

Trajanje

Ukupno trajanje kursa je oko 19 nedelja, u toku kojih se realizuje 132 časa nastave, od po 45 minuta. Nastava je organizovana u 33 predavanja, od po 4 časa. Kurs obuhvata 2 modula, pri čemu 1. modul sadrži 17 predavanja (68 časova), a drugi modul 16 predavanja (64 časa). Održavaju se predavanja nedeljno, u večernjim terminima od 18:00 do 21:00 čas.

Kalendarom kursa su na kraju svakog modula predviđene pauze za pripremu polaznika, nakon kojih se organizuje poseban termin za ispit. Uključujući termine za predavanja, pauze za pripremu i termine za ispite, kurs ukupno traje oko 4 meseca i 2 nedelje.


Cena

95.040 rsd

* Navedenu cenu je moguće platiti odjednom ili na četiri mesečne rate.

* Uslov za realizaciju planiranih kurseva je upis neophodnog broja polaznika.

Prijavite se za naredni kurs
Napredni Linux

UPIS JE U TOKU.

Ostavite Vaše podatke, a mi ćemo Vas kontaktirati.

 • Napredni Linux kurs namenjen je onima koji žele steći kompetencije Sistem Administrator-a. Kurs treba da obezbedi napredna znanja o Open source platformama i Linux operativnim sistemima, sa fokusom na komandni interfejs – CLI. Sadržaj ovog kursa se nadovazuje na gradivo koje se izučava na kursu “Osnove Linux-a”.

  Materijal za Napredni Linux kurs se nalazi u interaktivnoj multimedijalnoj formi i polaznicima je dostupan preko Interneta. Kroz niz laboratorijskih vežbi koje se rade na računaru, polaznici kursa stiču praktična znanja u radu sa Linux operativnim sistemima.

  Predavanja se sastoje iz kraćeg teoretskog dela, u kojem se polaznici upoznaju sa odgovarajućim konceptima i većeg broja zadataka čijom izradom primenjuju naučene koncepte u praksi. Na kraju svakog predavanja daju se domaći zadaci, namenjeni za utvrđivanje gradiva i sticanje samostalnosti u radu. Za svakog polaznika kursa obezbeđen je računar, softver neophodan za realizaciju nastave i nastavni materijal u elektronskoj formi.

 • Modul 1. Linux I

  • Korišćenje Shell-a
  • Korišćenje HELP alata
  • Korišćenje tekstualnih alata
  • Konfiguracija Shell-a
  • Manipulacija fajlovima
  • Korišćenje džoker karaktera
  • Traženje fajlova
  • Regularni izrazi
  • Vi editor
  • Standardni tekstualni ulaz/izlaz i redirekcija
  • Upravljanje procesima
  • Komande za arhiviranje
  • Upravljanje vlasništvom i privilegijama nad datotekama
  • Korišćenje linkova u fajl sistemu
  • Konfiguracija hardvera
  • Proces pokretanja operatinog sistema
  • Upravljanje procesom pokretanja operativnog sistema
  • Upravljanje nivoima izvršavanja operativnog sistema
  • Dizajn šeme particija hard diska
  • Kreiranje particija hard diska
  • Povezivanje fajl sistema
  • Očuvanje integriteta fajl sistema
  • Ispravljanje grešaka u fajl sistemu
  • Disk kvote
  • Upravljanje aplikativnim paketim akorišćenjem RPM-a i YUM-a
  • Upravljanje aplikativnim paketima u Debian okruženju

  Modul 2. Linux II

  • Korišćenje naprednih Shell funkcija
  • Shell skript
  • SQL
  • Komponente grafičkog interfejsa
  • Upravljanje grafičkim interfejsom
  • Alati za korisnike sa posebnim potrebama
  • Upravljanje korisnicima i grupama korisnika
  • Automatizacija administracije sistema zakazivanjem poslova
  • Lokalizacija i internacionalizacija
  • Podešavanje sistemskog vremena
  • Logovanje sistemskih poruka
  • Konfiguracija klijenta elektronske pošte
  • Upravljanje štampačima i štampanjem
  • Osnove računarskih mreža
  • Podešavanje mrežnih parametara sistema
  • Rešavanje problema u računarskim mrežama
  • Podešavanje sigurnosti naloga
  • Podešavanje sigurnosti uređaja
  • Enkripcija
 • Na kraju svakog modula se organizuje poseban termnin za ispit. Nakon 1. modula organizuje se parcijalni ispit koji nosi 50% ukupno mogućih bodova (100). Nakon 2. modula organizuje se završni ispit koji takođe nosi 50% ukupno mogućih bodova. Sertifikacija se vrši na osnovu zbira rezultata ostvarenih na oba ispita.

  Po završetku kursa polaznicima se dodeljuje sertifikat o pohađanju ili uspešno završenom kursu, u zavisnosti od rezultata ostvarenih na ispitima. Kurs je uspešno završen ako ukupan broj bodova ostvaren na ispitima iznosi najmanje 50% mogućih bodova.

  Oblasti koje pokriva Napredni Linux kurs u potpunosti odgovaraju zahtevanim oblastima za dobijanje LPI LPIC-1 (Linux Professional Institute – Linux Administrator) seritifikata. Ovaj sertifikacioni ispit se polaže u ovlašćenim Pearson VUE testing centrima i nije uključen u cenu kursa.

 • Zoran Vojnović
  Zoran Vojnović