.NET Web Development

15 nedelja · 132 časa · 12 časova nedeljno
Ovo je intenzivni kurs namenjen onima koji žele da steknu kompetencije junior full stack developer-a za razvoj web aplikacija na .NET platformi. Gradivo obuhvata razvoj serverskog dela web aplikacija upotrebom .NET tehnologija i klijentskog dela web aplikacija korišćenjem JavaScript jezika i pridruženih tehnologija.

Trajanje

Ukupno trajanje kursa je oko 15 nedelja, u toku kojih se realizuje 132 časa nastave, od po 45 minuta. Nastava je organizovana u 33 predavanja, od po 4 časa. Kurs obuhvata tri pripremna predavanja i tri modula, pri čemu svaki modul sadrži 10 predavanja (40 časova). Održavaju se 3 predavanja nedeljno, u večernjim terminima od 18:00 do 21:00 čas.

Kalendarom kursa su na kraju svakog modula predviđene pauze za pripremu polaznika, nakon kojih se organizuje poseban termin za ispit. Uključujući termine za predavanja, pauze za pripremu i termine za ispite, kurs ukupno traje oko 3 meseca i 3 nedelje.

Kalendar kursa na kojem je upis u toku, možete pogledati ako kliknete na dugme “Pogledaj kalendar”, koje se nalazi u donjem desnom uglu forme za prijavu.


Cena

106.800 rsd

* Navedenu cenu je moguće platiti odjednom ili na tri mesečne rate.

* Uslov za realizaciju planiranih kurseva je upis neophodnog broja polaznika.

Prijavite se za naredni kurs
.NET Web Development

UPIS JE U TOKU

Ostavite Vaše podatke, a mi ćemo Vas kontaktirati.

 • Kurs je namenjen onima koji žele da steknu kompetencije junior full stack developer-a za razvoj web aplikacija na .NET platformi. Polaznici koji uspešno završe kurs se preporučuju za poziv na selekciju za zaposlenje u kompanijama sa kojima FTN Informatika ima dogovor o saradnji. O kojim se kompanijama radi možete pogledati u sekciji Partneri.

  Za pohađanje kursa neophodno je da polaznici imaju predznanje iz osnova programiranja u nekom od programskih jezika visokog nivoa (C#, Java, JavaScript, C++ i slično). Kao pomoć u proceni programerskih veština interesenata za kurs, organizujemo besplatna preliminarna testiranja. Ukoliko znate da nemate predznanje iz programiranja ili to ustanovite na preliminarnom testiranju, možete se opredeliti za pohađanje kursa Osnove programiranja, koji organizujemo kao pripremu za uspešno praćenje nastave na .NET Web Development kursu.

  Kurs .NET Web Development je podeljen na tri modula: Osnove C# programiranja (modul 1.), Osnove web programiranja (modul 2.) i Napredno web programiranje (modul 3.). Predavanja se sastoje iz kraćeg teoretskog dela, u kojem se polaznici upoznaju sa odgovarajućim konceptima i većeg broja zadataka, u kojima polaznici primenjuju naučene koncepte u praksi. Na kraju svakog predavanja polaznici dobijaju domaće zadatke, namenjene za utvrđivanje gradiva i sticanje samostalnosti u radu. Za svakog polaznika kursa obezbeđen je računar, softver neophodan za realizaciju nastave i nastavni materijal u elektronskoj formi.

 • Modul 1. Osnove C# Programiranja

  • Korišćenje Visual Studio okruženja
  • Poznavanje osnovnih koncepata objektnog programiranja (apstrakcija, generalizacija, polimorfizam)
  • Sposobnost programiranja osnovnih algoritamskih struktura i korišćenje funkcija
  • Sposobnost rada sa ulazom i izlazom (standardni ulaz/izlaz i fajl sistem)
  • Elementarni rad sa bazama podataka (osnove relacionog modela, SQL jezika i mehanizmi povezivanja C# aplikacije sa bazom podataka)
  • Korišćenje eksternih .NET biblioteka
  • Korišćenje GIT sistema za kontrolu verzija programskog koda
  • Korišćenje biblioteke za Unit testiranje softvera

  Modul 2. Osnove web programiranja

  • Poznavanje osnovnih i jednog dela naprednih HTML 4 i HTML 5 koncepata i struktura
  • Poznavanje osnovnih i jednog dela naprednih CSS koncepata i struktura
  • Korišćenje Visual Studio okruženja sa akcentom na segment za web programiranje
  • Sposobnost korišćenja IIS veb servera (bazični principi, puštanje aplikacije u produkciju - deploy)
  • Poznavanje koncepata i tehnologija .NET MVC (Model View Controler), Razor, HTML Helpers, Data Annotation, Data Binding, Data Validation.
  • Sposobnost programiranja bazične web aplikacije koja koristi bazu podataka
  • Poznavanje osnovnih i jednog dela naprednih struktura JavaScript programskog jezika
  • Poznavanje osnovnih i jednog dela naprednih struktura JQuery
  • Sposobnost izrade kompetne veb aplikacije bazirane .NET MVC tehnologiji

  Modul 3. Napredno web programiranje

  • Poznavanje koncepata i načina korišćenja Entity Framework
  • Poznavanje osnova objektno-relacionog mapiranja, Auto Mapper, LINQ
  • Scaffolding, Partial View
  • Poznavanje Dependency injection šablona
  • Poznavanje REST koncepata
  • Sposobnost izrade REST servisa korišćenjem ASP.NET Web API
  • Korišćenje Bootstrap biblioteke, Sorting, Pagination
  • AJAX, Ovladavanje single-page application (SPA) konceptom
  • Autorizacija i Autentifikacija, osnove OAuth principa
 • Na kraju svakog modula organizuje se poseban termin za ispit. Rezultati sa parcijalnih ispita nakon 1. i 2. modula ne utiču na sertifikaciju i služe kao informacija polazniku u kojoj meri je savladao gradivo. Nakon 3. modula organizuje se završni ispit, na osnovu kojeg se vrši sertifikacija.

  Po završetku kursa polaznicima se dodeljuje sertifikat o pohađanju ili uspešno završenom kursu, u zavisnosti od rezultata ostvarenog na završnom ispitu. Kurs je uspešno završen, ako polaznik na završnom ispitu ostvari najmanje 50% ukupno mogućih bodova (100).

 • Milan Stojkov
  Milan Stojkov
  Ivana Kovačević
  Ivana Kovačević
  Vukan Turkulov
  Vukan Turkulov
  Luka Dorić
  Luka Dorić
  Stefan Colić
  Stefan Colić
  Vanja Mijatov
  Vanja Mijatov