Osnove Linux-a

10 nedelja · 60 časova · 6 časova nedeljno
Ovaj kurs namenjen je onima koji žele steći uvodna znanja o open-source platformama i Linux operativnim sistemima, sa fokusom na komandni interfejs - CLI. Na ovom kursu možete steći predznanje neophodno za uspešno praćenje nastave na naprednom Linux kursu.

Trajanje

Ukupno trajanje kursa sa završnim testom je oko 9 nedelja, u toku kojih je realizuje 60 časova nastave po 45 minuta. Nastava je organizovana u 15 predavanja, od po 4 časa. Održavaju se 2 predavanja nedeljno, u večernjim terminima od 18:00 do 21:00.

Na kraju kursa je predviđena pauza za pripremu, nakon koje se organizuje poseban termin za završni ispit. Uključujući termine za predavanja, pauzu za pripremu i termin za ispit, kurs ukupno traje oko 2 meseca i 1 nedelju.


Cena

69.000 rsd

* Navedenu cenu je moguće platiti odjednom ili na dve mesečne rate.

* Uslov za realizaciju planiranih kurseva je upis neophodnog broja polaznika.

Prijavite se za naredni kurs
Osnove Linux-a 2

UPIS JE U TOKU.

Ostavite Vaše podatke, a mi ćemo Vas kontaktirati.

 • Osnovni Linux kurs je namenjen onima koji se žele pripremiti za pohađanje Naprednog Linux kursa. Kurs pruža uvodna znanja o Open source platformama i Linux operativnim sistemima sa fokusom na komandni interfejs – CLI. Na ovom kursu možete steći predznanje neophodno za uspešno praćenje nastave na Naprednom Linux kursu.

  Materijal za kurs Osnove Linux-a (curriculum) se nalazi u interaktivnoj multimedijalnoj formi, i polazinicima je dostupan preko interneta. Kroz niz laboratorijskih vežbi koje se rade na računaru, stičete praktična znanja u radu sa Linux operativnim sistemima.

  Predavanja se sastoje iz kraćeg teoretskog dela, u kojem se polaznici upoznaju sa odgovarajućim konceptima i većeg broja zadataka, u kojima polaznici primenjuju naučene koncepte u praksi. Na kraju svakog predavanja polaznici dobijaju domaće zadatke, namenjene za utvrđivanje gradiva i sticanje samostalnosti u radu. Za svakog polaznika kursa obezbeđen je računar, softver neophodan za realizaciju nastave i nastavni materijal u elektronskoj formi.

  • Spoznaja Linux-a kao operativnog sistema
  • Osnove procesa odabira operativnog sistema
  • Osnove relacionih baza podataka (relacioni model podataka, SQL, objektno-relaciono mapiranje)
  • Osnove open-source softvera i osnove licenciranja
  • Osnove rada u Linux-u
  • Osnovne veštine u radu sa LInux komandnom linijom
  • Korišćenje help komandi
  • Osnove rada sa datotekama i direktorijumima
  • Pretraga i pronalaženje podataka u fajlovima
  • Osnovni koncepti pravljenja skripti
  • Upoznavanje sa osnovnim konceptima desktop i server kompjutera
  • Mesto čuvanja podataka u Linux-u
  • Upoznavanje sa osnovnim mrežnim podešavanjima
  • Upoznavanje sa različitim tipovima korisnika
  • Kreiranje korisnika i grupa na Linux-u
  • Upravljanje vlasništvom i privilegijama nad datotekama
  • Upoznavanje sa specijalnim datotekama i direktorijumima
 • Na kraju kursa organizuje se završni ispit, koji obuhvata celokupno gradivo kursa. Po završetku kursa polaznicima se dodeljuje sertifikat o pohađanju ili uspešno završenom kursu, u zavisnosti od rezultata ostvarenog na završnom ispitu. Kurs je uspešno završen, ako polaznik na završnom ispitu ostvari najmanje 50% ukupno mogućih bodova (100).

  Oblasti koje pokriva kurs Osnove Linux-a u potpunosti odgovaraju zahtevanim oblastima za dobijanje LPI LE (Linux Professional Institute – Linux Essentials) seritifikata. Sertifikacioni ispit (010-150) se polaže u ovlašćenim Pearson VUE testing centrima i nije uključen u cenu kursa.

 • Zoran Vojnović
  Zoran Vojnović