Test Development

14 nedelja · 120 časova · 12 časova nedeljno
Ovo je intenzivni kurs namenjen onima koji žele da steknu kompetencije junior developer-a za testiranje web aplikacija. Gradivo obuhvata osnove testiranja, testiranje serverskog dela web aplikacija upotrebom Java tehnologija i testiranje klijentskog dela web aplikacija korišćenjem Java i JavaScript jezika, kao i Angular radnog okvira.

Trajanje

Ukupno trajanje kursa je oko 14 nedelja, u toku kojih se realizuje 120 časova nastave, od po 45 minuta. Nastava je organizovana u 30 predavanja, od po 4 časa. Kurs obuhvata 2 modula, pri čemu svaki modul sadrži 15 predavanja (60 časova). Održavaju se 3 predavanja nedeljno, u večernjim terminima od 18:00 do 21:00 čas.

Kalendarom kursa su na kraju svakog modula predviđene pauze za pripremu polaznika, nakon kojih se organizuje poseban termin za ispit. Uključujući termine za predavanja, pauze za pripremu i termine za ispite, kurs ukupno traje oko 3 meseca i 2 nedelje.

Kalendar aktuelnog kursa možete pogledati ako kliknete na dugme “Pogledaj kalendar”, koje se nalazi u donjem desnom uglu forme za prijavu.


Cena

86.400 rsd

Cena kursa iznosi 86.400 dinara, uz mogućnost plaćanja u tri mesečne rate.

*Navedena cena je važeća za kurseve koji počinju od 01.08.2021. i naredne.

**Uslov za realizaciju planiranih kurseva je upis neophodnog broja polaznika.

Prijavite se za naredni kurs
Test Development 14

07.09.2020 - 07.12.2020
ponedeljak - sreda - petak
18:00 - 21:00

Ostavite Vaše podatke, a mi ćemo Vas kontaktirati.

 • Kurs je namenjen onima koji žele da steknu kompetencije junior developer-a za testiranje savremenih web aplikacija. Polaznici koji uspešno završe kurs, preporučuju se za poziv na selekciju za zaposlenje u kompanijama sa kojima FTN Informatika ima dogovor o saradnji. O kojim se kompanijama radi možete pogledati u sekciji Partneri.

  Za pohađanje kursa poželjno je da polaznici imaju osnovna predznanja iz programiranja u programskim jezicima visokog nivoa (Java, JavaScript, C++, C# i slično). Kao pomoć u proceni programerskih veština interesenata za kurs, organizujemo besplatna preliminarna testiranja. Ukoliko znate da nemate predznanje iz programiranja ili to ustanovite na preliminarnom testiranju, možete se opredeliti za pohađanje kursa Osnove programiranja, koji organizujemo kao pripremu za uspešno praćenje nastave na Test Development kursu.

  Kurs Test Development je podeljen na dva modula: Osnove testiranja i serversko testiranje (modul 1) i Klijentsko i end-to-end testiranje (modul 2). Svaki termin nastave se sastoji iz kraćeg teoretskog dela, u kojem se polaznici upoznaju sa odgovarajućim konceptima i većeg broja primera i zadataka, kroz koje polaznici primenjuju naučene koncepte u praksi. Na kraju svakog predavanja polaznici dobijaju domaće zadatke, namenjene za utvrđivanje gradiva i sticanje samostalnosti u radu. Za polaznike kursa obezbeđen je računar, softver neophodan za realizaciju nastave i nastavni materijal u elektronskoj formi. Za samostalan rad kod kuće i izradu domaćih zadataka, polaznici treba da poseduju lični računar. Sa obzirom da se na kursu koristi harverski zahtevan softver, lični računar polaznika bi trebao da bude opremljen sa minimalno 8 gb ram memorije.

 • Modul 1. Osnove testiranja i serversko testiranje

  • Razumevanje osnovnih tipova testiranja
  • Sposobnost dizajniranja test scenarija
  • Sposobnost sastavljanja test izveštaja
  • Poznavanje osnovnih koncepata web aplikacija, poznavanje principa klijent-server komunikacije, uloge web browser-a i osnova HTTP protokola
  • Korišćenje alata za razvoj i instalaciju web aplikacija (Eclipse, Apache Maven, Git, Jenkins)
  • Sposobnost testiranja funkcionalnosti web aplikacija korišćenjem Postman alata
  • Poznavanje osnovnih koncepata baza podataka
  • Poznavanje koncepata objektnog programiranja u programskom jeziku Java
  • Razumevanje i sposobnost programiranja jediničnih testova u programskom jeziku Java
  • Poznavanje biblioteka TestNG i Jbehave

  Modul 2. Klijentsko i end-to-end testiranje

  • Poznavanje koncepata HTML jezika
  • Poznavanje koncepata CSS jezika
  • Poznavanje osnovnih koncepata XML jezika i XPath sintakse
  • Poznavanje koncepata JavaScript jezika
  • Poznavanje osnova AngularJS radnog okvira
  • Poznavanje Page Object šablona
  • Sposobnost pisanja page klasa za potrebe tesitanja
  • Poznavanje koncepata end-to-end testiranja
  • Sposobnost programiranja Selenium testova u programskom jeziku Java
  • Sposobnost konfiguracije i pripreme sistema za end-to-end testiranje
  • Sposobnost programiranja klijentskih jediničnih testova
  • Sposobnost praćenja izvršavanja (debugging) end-to-end testova
  • Sposobnost programiranja end-to-end testova u Cypress test radnom okviru
 • Na kraju svakog modula organizuje se poseban termin za ispit. Rezultati sa parcijalnog ispita nakon 1. modula ne utiču na sertifikaciju i služe kao informacija polazniku u kojoj meri je savladao gradivo. Nakon 2. modula organizuje se završni ispit, na osnovu kojeg se vrši sertifikacija.

  Po završetku kursa polaznicima se dodeljuje sertifikat o pohađanju ili uspešno završenom kursu, u zavisnosti od rezultata ostvarenog na završnom ispitu. Kurs je uspešno završen, ako polaznik na završnom ispitu ostvari najmanje 50% ukupno mogućih bodova (100).

 • Miroslav Zarić
  Miroslav Zarić
  Mina Medić
  Mina Medić
  Marija Kovačević
  Marija Kovačević
  Katarina Preradov
  Katarina Preradov
  Tomislav Dobrički
  Tomislav Dobrički