Test Development

14 nedelja · 120 časova · 12 časova nedeljno
Ovo je intenzivni kurs namenjen onima koji žele da steknu kompetencije junior developer-a za testiranje web aplikacija. Gradivo obuhvata osnove testiranja, testiranje serverskog dela web aplikacija upotrebom Java tehnologija i testiranje klijentskog dela web aplikacija korišćenjem JavaScript jezika, kao i Cypress test radnog okvira.

Trajanje

Ukupno trajanje kursa je oko 14 nedelja, u toku kojih se realizuje 120 časova nastave, od po 45 minuta. Nastava je organizovana u 30 predavanja, od po 4 časa. Kurs obuhvata 3 modula, pri čemu svaki modul sadrži 10 predavanja (40 časova). Održavaju se 3 predavanja nedeljno, u večernjim terminima od 18:00 do 21:00 čas.

Kalendarom kursa su na kraju svakog modula predviđene pauze za pripremu polaznika, nakon kojih se organizuje poseban termin za ispit. Uključujući termine za predavanja, pauze za pripremu i termine za ispite, kurs ukupno traje oko 3 meseca i 2 nedelje.

Kalendar kursa na kojem je upis u toku, možete pogledati ako kliknete na dugme “Pogledaj kalendar”, koje se nalazi u donjem desnom uglu forme za prijavu.


Cena

106.800 rsd

* Navedenu cenu je moguće platiti odjednom ili na tri mesečne rate.

* Uslov za realizaciju planiranih kurseva je upis neophodnog broja polaznika.

Prijavite se za naredni kurs
Test Development 27

09.09.2024 - 09.12.2024
ponedeljak - sreda - petak
18:00 - 21:00

Ostavite Vaše podatke, a mi ćemo Vas kontaktirati.

 • Kurs je namenjen onima koji žele da steknu kompetencije junior developer-a za testiranje savremenih web aplikacija. Polaznici koji uspešno završe kurs, preporučuju se za poziv na selekciju za zaposlenje u kompanijama sa kojima FTN Informatika ima dogovor o saradnji. O kojim se kompanijama radi možete pogledati u sekciji Partneri.

  Za pohađanje kursa neophodno je da polaznici imaju predznanje iz osnova programiranja u nekom od programskih jezika visokog nivoa (Java, JavaScript, C++, C# i slično). Kao pomoć u proceni programerskih veština interesenata za kurs, organizujemo besplatna preliminarna testiranja. Ukoliko znate da nemate predznanje iz programiranja ili to ustanovite na preliminarnom testiranju, možete se opredeliti za pohađanje kursa Osnove programiranja, koji organizujemo kao pripremu za uspešno praćenje nastave na Test Development kursu.

  Kurs Test Development je podeljen na tri modula: Osnove testiranja (modul 1), Serversko testiranje -Java (modul 2) i Klijentsko testiranje – JavaScript (modul 3). Svaki termin nastave se sastoji iz kraćeg teoretskog dela, u kojem se polaznici upoznaju sa odgovarajućim konceptima i većeg broja primera i zadataka, kroz koje polaznici primenjuju naučene koncepte u praksi. Na kraju svakog predavanja polaznici dobijaju domaće zadatke, namenjene za utvrđivanje gradiva i sticanje samostalnosti u radu. Za polaznike kursa obezbeđen je računar, softver neophodan za realizaciju nastave i nastavni materijal u elektronskoj formi. Za samostalan rad kod kuće i izradu domaćih zadataka, polaznici treba da poseduju lični računar. Sa obzirom da se na kursu koristi harverski zahtevan softver, lični računar polaznika bi trebao da bude opremljen sa minimalno 8 gb ram memorije.

 • Modul 1. Osnove testiranja

  • Razumevanje osnovnih tipova testiranja
  • Razumevanje životnog ciklusa otklanjanja grešaka u programu
  • Sposobnost razumevanja i sastavljanja test scenarija, test slučajeva i test koraka
  • Sposobnost sastavljanja test izveštaja
  • Sposobnost sastavljanja bugreporta (detaljnog izveštaja o pronađenim greškama)
  • Poznavanje osnovnih koncepata veb aplikacija, poznavanje principa klijent-server komunikacije, uloge webbrowser-a i osnova HTTP protokola
  • Korišćenje alata za razvoj i instalaciju veb aplikacija (Eclipse, ApacheMaven, Git, Jenkins)
  • Razumevanja koncepata testiranja API-ja
  • Sposobnost testiranja funkcionalnosti API-ja korišćenjem Postman alata
  • Poznavanje osnovnih koncepata baza podataka
  • Poznavanje osnovnih koncepata objektnog programiranja u programskom jeziku Java

  Modul 2. Serversko testiranje - Java

  • Razumevanje koncepata i sposobnost programiranja jediničnih testova u programskom jeziku Java
  • Poznavanje biblioteka TestNG
  • Razumevanje koncepata korišćenja simuliranih objekata za potrebe testiranja (mocking)
  • Poznavanje osnovnih koncepata XML jezika i XPath sintakse
  • Poznavanje koncepata HTML jezika
  • Poznavanje koncepata CSS jezika
  • Sposobnost kreiranja automatizovanih testova u okruženju Selenium
  • Poznavanje PageObject šablona
  • Sposobnost pisanja page klasa za potrebe testiranja

  Modul 3. Klijentsko testiranje - JavaScript

  • Poznavanje koncepata end-to-end testiranja
  • Poznavanje koncepata JavaScript jezika
  • Sposobnost konfiguracije i pripreme sistema za end-to-end testiranje
  • Sposobnost programiranja klijentskih jediničnih testova
  • Sposobnost praćenja izvršavanja (debugging) end-to-end testova
  • Sposobnost programiranja end-to-end testova u Cypress test radnom okviru.
   Cypress je moguće koristiti sa bilo kojim od popularnih JavaScript radnih okvira (Angular, React, Vue).
 • Na kraju svakog modula se organizuje poseban termin za ispit. Maksimalni broj bodova na parcijalnom ispitu nakon 1. modula je 20, dok je maksimalni broj bodova na ispitima nakon 2. i 3. modula 40. Sertifikacija se vrši na osnovu zbira rezultata ostvarenih na sva tri ispita.

  Po završetku kursa polaznicima se dodeljuje sertifikat o pohađanju ili uspešno završenom kursu, u zavisnosti od rezultata ostvarenih na ispitima. Kurs je uspešno završen ako ukupan broj bodova ostvaren na ispitima iznosi najmanje 50% mogućih bodova.

 • Mina Medić
  Mina Medić
  Marija Kovačević
  Marija Kovačević
  Stefan Colić
  Stefan Colić
  Željko Vuković
  Željko Vuković