Java Web Development

15 nedelja · 132 časa · 12 časova nedeljno
Ovo je intenzivni kurs namenjen onima koji žele da steknu kompetencije junior full stack developer-a za razvoj web aplikacija na Java platformi. Gradivo obuhvata razvoj serverskog dela web aplikacija upotrebom Java tehnologija i klijentskog dela web aplikacija korišćenjem React frameworka.

Trajanje

Ukupno trajanje kursa je oko 15 nedelja, u toku kojih se realizuje 132 časa nastave, od po 45 minuta. Nastava je organizovana u 33 predavanja, od po 4 časa. Kurs obuhvata 3 modula, pri čemu prvi modul sadrži 9, drugi modul 11, a treći 13 predavanja. Održavaju se 3 predavanja nedeljno, u večernjim terminima od 18:00 do 21:00 čas.

Kalendarom kursa su na kraju svakog modula predviđene pauze za pripremu polaznika, nakon kojih se organizuje poseban termin za ispit. Uključujući termine za predavanja, pauze za pripremu i termine za ispite, kurs ukupno traje oko 3 meseca i 3 nedelje.

Kalendar kursa na kojem je upis u toku, možete pogledati ako kliknete na dugme “Pogledaj kalendar”, koje se nalazi u donjem desnom uglu forme za prijavu.


Cena

106.800 rsd

* Navedenu cenu je moguće platiti odjednom ili na tri mesečne rate.

* Uslov za realizaciju planiranih kurseva je upis neophodnog broja polaznika.

Prijavite se za naredni kurs
Java Web Development 71

02.09.2024 - 08.12.2024
ponedeljak - sreda - petak
18:00 - 21:00

Ostavite Vaše podatke, a mi ćemo Vas kontaktirati.

 • Kurs je namenjen onima koji žele da steknu kompetencije junior full stack developer-a za razvoj web aplikacija na Java platformi. Polaznici koji uspešno završe kurs se preporučuju za poziv na selekciju za zaposlenje u kompanijama sa kojima FTN Informatika ima dogovor o saradnji. O kojim se kompanijama radi možete pogledati u sekciji Partneri.

  Za pohađanje kursa neophodno je da polaznici imaju predznanje iz osnova programiranja u nekom od programskih jezika visokog nivoa (Java, JavaScript, C++, C# i slično). Kao pomoć u proceni programerskih veština interesenata za kurs, organizujemo besplatna preliminarna testiranja. Ukoliko znate da nemate predznanje iz programiranja ili to ustanovite na preliminarnom testiranju, možete se opredeliti za pohađanje kursa Osnove programiranja, koji organizujemo kao pripremu za uspešno praćenje nastave na Java Web Development kursu.

  Kurs Java Web Development je podeljen na tri modula: Osnove Java programiranja (modul 1), Osnove veb programiranja (modul 2) i Napredno veb programiranje (modul 3). Svaki termin nastave se sastoji iz kraćeg teoretskog dela, u kojem se polaznici upoznaju sa odgovarajućim konceptima i većeg broja primera i zadataka, kroz koje polaznici primenjuju naučene koncepte u praksi. Na kraju svakog predavanja polaznici dobijaju domaće zadatke, namenjene za utvrđivanje gradiva i sticanje samostalnosti u radu. Za polaznike kursa obezbeđen je računar, softver neophodan za realizaciju nastave i nastavni materijal u elektronskoj formi.

 • Modul 1. Osnove Java Programiranja

  • Korišćenje Eclipse okruženja
  • Poznavanje osnovnih koncepata objektnog programiranja (apstrakcija, generalizacija, polimorfizam)
  • Sposobnost programiranja osnovnih algoritamskih struktura
  • Sposobnost rada sa ulazom i izlazom (standardni ulaz/izlaz i fajl sistem)
  • Elementarni rad sa bazama podataka (osnove relacionog modela, SQL jezika i mehanizmi povezivanja Java aplikacije sa bazom podataka)
  • Korišćenje eksternih Java biblioteka
  • Korišćenje GIT sistema za kontrolu verzija programskog koda i timski rad
  • Korišćenje JUnit biblioteke za testiranje softvera

  Modul 2. Osnove web programiranja

  • Poznavanje osnovnih i jednog dela naprednih HTML 4 i HTML 5 koncepata i struktura
  • Poznavanje osnovnih i jednog dela naprednih CSS koncepata i struktura
  • Korišćenje Eclipse java EE okruženja sa akcentom na segment za veb programiranje
  • Sposobnost korišćenja Apache Tomcat veb servera (bazični principi, puštanje aplikacije u produkciju - deploy)
  • Sposobnost korišćenja Maven alata za izgradnju tj. konstrukciju projekta kompleksnih aplikacija
  • Poznavanje koncepata i tehnologija Spring, Spring Boot, MVC (Model View Controler), Thymeleaf
  • Poznavanje Dependency injection i Inversion of Control šablona
  • Sposobnost programiranja bazične veb aplikacije koja koristi bazu podataka
  • Poznavanje osnovnih i jednog dela naprednih struktura JavaScript programskog jezika
  • Poznavanje osnovnih i jednog dela naprednih struktura Jquery i AJAX tehnologija
  • Sposobnost izrade kompetne veb aplikacije bazirane MVC arhitekturi

  Modul 3. Napredno web programiranje

  • Poznavanje osnova objektno-relacionog mapiranja
  • Korišćenje Spring Data JPA uz Hibernate implementaciju
  • Osnove rada sa transakcijama
  • Poznavanje REST koncepata
  • Poznavanje sigurnosnih koncepata sa Spring Security
  • Autorizacija i Autentifikacija
  • Poznavanje Data Transfer Object koncepta
  • Sposobnost izrade REST servisa korišćenjem Spring frameworka
  • Poznavanje JavaScript-a i koncepata potrebnih za razumevanje React framework-a
  • Poznavanje ES6
  • Ovladavanje single-page application (SPA) konceptom
  • Korišćenje Bootstrap i Redux biblioteke, Sorting, Pagination
  • Korišćenje React frameworka za razvoj klijentskih front-end aplikacija (funkcijske komponente, klase, komponente, korišćenje JSX-a, properties, state, rutiranje, CRUD, asinhronost)
 • Na kraju svakog modula organizuje se poseban termin za ispit. Rezultati sa parcijalnih ispita nakon 1. i 2. modula ne utiču na sertifikaciju i služe kao informacija polazniku u kojoj meri je savladao gradivo. Nakon 3. modula organizuje se završni ispit, na osnovu kojeg se vrši sertifikacija.

  Po završetku kursa polaznicima se dodeljuje sertifikat o pohađanju ili uspešno završenom kursu, u zavisnosti od rezultata ostvarenog na završnom ispitu. Kurs je uspešno završen, ako polaznik na završnom ispitu ostvari najmanje 50% ukupno mogućih bodova (100).

 • Anđela Trajković
  Anđela Trajković
  Jelena Popov
  Jelena Popov
  Željko Vuković
  Željko Vuković
  Bojana Ivanović
  Bojana Ivanović
  Veljko Maksimović
  Veljko Maksimović