Member avatar

Autor

Miloš Beočanin

Rođen je u Novom Sadu 1986. godine. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu 2011. godine sa temom Jedno rešenje osnovnog jezgra za podršku 2D video igrama sa strategijom. Master rad je odbranio 2011. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu sa temom Video igre sa strategijom - primer implementacije navigacije u sklopu generičke mašine. 2012. godine je izabran u zvanje saradnika u nastavi u oblasti Računarska grafika na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Angular 17 control flow Front-end programiranje

Angular 17 control flow

Angular 17 donosi mnoštvo novina među kojima je ugrađena kontrola toka (built-in control flow) u okviru template-a (šablona) komponenata. Pod kontrolom toka u okviru template-a se tipično misli na ponavljanje ili uslovni prikaz HTML elemenata ili grupe elemenata. Za ovo su do verzije 17 bile namenjene tzv. strukturalne direktive (one koje menjaju strukturu DOM stabla), […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Miloš Beočanin

String Templates u Java 21 Java Web programiranje

String Templates u Java 21

Java 21 je najnovija LTS (long-term support) verzija Java platforme i kao takva donosi mnoštvo novina. Među njima su i String Templates (string šabloni). Oni na čitljiv, održiv i efikasan način rešavaju problem generisanja dinamičkih string vrednosti. Uzmimo za primer konverziju objekta neke klase u JSON format (slika 1):   Film film = new Film(1, […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Miloš Beočanin

Uvod u Baze Podataka: Izbor između tehnologija Baze podataka

Uvod u Baze Podataka: Izbor između tehnologija

Biranje prave baze podataka za vaš projekt može biti zahtevan zadatak, posebno zbog velikog broja dostupnih opcija. Od tradicionalnih relacijskih baza kao što su MySQL i PostgreSQL, do modernih NoSQL rešenja poput MongoDB, izbor prave tehnologije je ključan za uspeh vašeg projekta. U ovom blogu, pružamo uvid u osnove SQL i NoSQL baza, njihove prednosti, […]

Pročitaj ostatak

Goran Aničić

Odiseja Magnavox Odyssey konzole za video igre Razvoj video-igara

Odiseja Magnavox Odyssey konzole za video igre

Prva komericalno dostupna konzola za video igre se zvala Magnavox Odyssey. Nju je američka kompanija za elektroniku Magnavox razvila unutar malog tima i potom lansirala na tržište 1972. godine. Opremljena sa dva jednostavna kontrolera i svetlosnim pištoljem, konzola je imala monohromatičan izlaz pomoću kog je prikazivala isključivo kockaste oblike na televizorima. Sa manipulacijom istik oblika […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Ivica Milarić

Algoritmi za početnike: Procena vremenske kompleksnosti Osnove programiranja

Algoritmi za početnike: Procena vremenske kompleksnosti

U jednom od prethodnih postova, načeli smo temu algoritama i njihove složenosti. Trudićemo se da pristupimo temi sa što manje „matematičkih” detalja, ali neće uvek biti moguće. Veoma nam je važno da znamo koliko brzo će se naš program odnosno algoritam izvršavati. Jedan od faktora koji utiče na to je hardver na kom se program/algoritam […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Bojana Dragaš