Osnove programiranja

7 nedelja - 36 časova - 6 časova nedeljno
Ovaj kurs namenjen je onima koji nemaju prethodnog iskustva u programiranju. Gradivo obuhvata osnove proceduralnog i objektnog programiranja korišćenjem programskog jezika Java. Na kursu možete steći predznanje, neophodno za uspešno praćenje nastave na naprednim kursevima programiranja. Uslov za pohađanje kursa je računarska pismenost, odnosno, poznavanje rada u Windows operativnom sistemu i sposobnost korištenja interneta.

Trajanje

Ukupno trajanje kursa sa završnim testom je oko 7 nedelja, u toku kojih je realizuje 36 časova nastave po 45 minuta. Nastava je organizovana u 18 predavanja, od po 2 časa. Održavaju se 3 predavanja nedeljno, u večernjim terminima od 17:45 do 19:30 ili od 19:45 do 21:30.

Na kraju kursa je predviđena pauza za pripremu, nakon koje se organizuje poseban termin za završni ispit. Na osnovu rezultata ostvarenih na završnom ispitu, vrši sertifikacija i polaznicima daju preporuke za dalje usavršavanje.

Kalendar kursa na kojem je upis u toku, možete pogledati ako kliknete na dugme “Pogledaj kalendar”, koje se nalazi u donjem desnom uglu forme za prijavu.


Cena

48.000 rsd

* Navedenu cenu je moguće platiti odjednom ili na dve mesečne rate.

* Uslov za realizaciju planiranih kurseva je upis neophodnog broja polaznika.

Prijavite se za naredni kurs
Osnove programiranja 186

20.05.2024 - 06.07.2024
ponedeljak - sreda - petak
19:45 - 21:30

Ostavite Vaše podatke, a mi ćemo Vas kontaktirati.

Pored prijave na kurs iz naslova formulara, možete se prijaviti i na listu čekanja na odustajanje za ranije popunjene kurseve:

 • Kurs je namenjen onima koji žele da steknu predznanje iz osnova programiranja, neophodno za uspešno praćenje nastave na naprednim kursevima programiranja koje organizujemo (Java web development, Front-end web development, .NET Web Development, Test Development i Android Development kurs).

  Svaki termin nastave se sastoji iz kraćeg teoretskog dela, u kojem se polaznici upoznaju sa odgovarajućim konceptima, i većeg broja primera i zadataka, kroz koje polaznici primenjuju naučene koncepte u praksi. Na kraju svakog predavanja polaznici dobijaju domaće zadatke namenjene za utvrđivanje gradiva i sticanje samostalnosti u radu. Za polaznike kursa obezbeđen je računar, softver neophodan za realizaciju nastave i nastavni materijal u elektronskoj formi.

  • Korišćenje Eclipse okruženja
  • Poznavanje osnova Java sintakse - rad sa promenljivima, korišćenje aritmetičkih, relacionih i logičkih operatora
  • Sposobnost upravljanja tokom programa - poznavanje uslovnih izraza i rada sa ciklusima
  • Korišćenje funkcija
  • Sposobnost rada sa nizovima podataka
  • Sposobnost programiranja osnovnih algoritamskih struktura
  • Korišćenje ulazno - izlaznog podsistema iz Java programa
  • Poznavanje osnovnih koncepata objektnog programiranja
 • Na kraju kursa organizuje se završni ispit, koji obuhvata celokupno gradivo kursa. Po završetku kursa polaznicima se dodeljuje sertifikat o pohađanju ili uspešno završenom kursu, u zavisnosti od rezultata ostvarenog na završnom ispitu. Kurs je uspešno završen, ako polaznik na završnom ispitu ostvari najmanje 50% ukupno mogućih bodova (100).

 • Miloš Simić
  Miloš Simić
  Dušan Nikolić
  Dušan Nikolić
  Simona Prokić
  Simona Prokić
  Goran Sladić
  Goran Sladić
  Milan Stojkov
  Milan Stojkov