Video Game Development

15 nedelja · 120 časova · 12 časova nedeljno
Ovo je intenzivni kurs koji omogućuje polaznicima da se upoznaju sa osnovama razvojnog okruženja Unreal Engine (UE) i njegovim alatima za razvoj video igara i grafički impresivnih 3D svetova, u realnom vremenu. Gradivo obuhvata razvoj video igre kroz zajednički rad, a paralelno i kroz lični projekat, nakon čega će polaznici steći neophodno iskustvo za rad na samostalnim projektima i otvoriti sebi vrata za početak karijere u oblasti industrije video igara na pozicijama Technical Artists i Game Designer (Narrative, Level, and System Design).

Trajanje

Ukupno trajanje kursa je oko 15 nedelja, u toku kojih se realizuje 120 časova nastave, od po 45 minuta. Nastava je organizovana u 30 predavanja, od po 4 časa. Kurs obuhvata tri modula, pri čemu svaki modul sadrži 10 predavanja (40 časova). Održavaju se 3 predavanja nedeljno u večernjim terminima od 18:00 do 21:00 čas.

Kalendarom kursa su na kraju svakog modula predviđene pauze za pripremu polaznika, nakon kojih se organizuje poseban termin za ispit. Uključujući termine za predavanja, pauze za pripremu i termine za ispite, kurs ukupno traje oko 3 meseca i 3 nedelje.


Cena

144.000 rsd

* Navedenu cenu je moguće platiti odjednom ili na tri mesečne rate.

* Uslov za realizaciju planiranih kurseva je upis neophodnog broja polaznika.

Prijavite se za naredni kurs
Video Game Development

UPIS JE U TOKU

Ostavite Vaše podatke, a mi ćemo Vas kontaktirati.

 • Cilj kursa jeste upoznavanje sa razvojnim okruženjem Unreal Engine (UE) i njegovim alatima za razvoj igara i grafički impresivnih 3D svetova u realnom vremenu kao i savladavanje osnova dizajna video igara i dizajna nivoa. Kurs je pogodan za početnike bez prethodnog iskustva u radu Unreal Engine okruženja. Poželjno je posedovati iskustvo snalaženja u 3D svetovima i eventualno osnovno znanje u oblasti 3D modelovanja.

  Polaznici kursa će steći teorijske i praktične osnove za produkciju interaktivnog 3D sadržaja, bez obzira da li se taj sadržaj kreira za potrebe video igre, arhitektonske vizuelizacije ili, pak, VR/AR aplikacije. Budući da je priroda UE platforme multidisciplinarna, kurs je koncipiran tako da daje polaznicima uvid u osnovne alate i tehnike rada uključujući pripremu i ubacivanje aseta (3D modela, tekstura, audio datoteka i dr.) iz eksternih programa, kreiranje sveta igre, rad sa editorima materijala, čestica, terena, rad sa svetlima, rad sa animacijama, kreiranje karaktera i korisničkog interfejsa, kao i dodavanje interaktivnosti kroz Blueprint sistem vizuelnog programiranja. Struktura kursa je postavljena tako da polaznici stiču navedene kompetencije kroz izradu konkretnih projekata arhitektonske vizuelizacije i 3D video igre od postavke projekata do izvršne verzije igre. Teorijsko predavanje će biti prezentovano uporedo sa demonstracijom direktno u UE 5 softveru. Nakon teorijskog dela, polaznici će na svakom času savladati neki aspekt igre i samostalno dopunjavati svoj polazni projekat.

  Svaki termin nastave se sastoji iz kraćeg teoretskog dela, u kojem se polaznici upoznaju sa odgovarajućim konceptima i radom na konkretnom projektu koji može biti upotrebljen na kraju kursa u ličnom portfoliju polaznika. Na kraju svakog predavanja polaznici dobijaju domaće zadatke, namenjene za utvrđivanje gradiva i sticanje samostalnosti u radu. Za polaznike kursa obezbeđen je računar kao i softver neophodan za realizaciju nastave.

 • Modul 1. Dizajn video igara. Narativ i ludologija

  • Teorijske osnove dizajna video igara i level dizajna (slikarstvo, strip, film nasuprot društvenim igrama)
  • Osnovni koncepti igre i dizajna video igara (Igra kao svrsishodni interaktivni sistem)
  • Analiza i sinteza kao osnovni mehanizam dizajna sistema (Konstrukcija i dekonstrukcija)
  • Brainstorming i generisanje ideja (inspiracije, cross-media principi)
  • Principi narativnog dizajna (Tema, ideja, realizacija narativa kao simbioze sa budućom igrom)
  • Mentalni prostor igrača i igračevog iskustva (Šta igra daje, šta igra traži, emotivni okidači, koncept flow procesa)
  • Dokumentacije u produkciji igara
  • Predstavljanje koncepta igre u formi dokumenta (Game Pitch proces i principi)

  Modul 2. Rad sa bibliotekama i uvod u okruženje Unreal Engine-a

  • Dizajn sistema igre (Sistemi vrednosti unutar igara, mehanike, narativ i simbioza istih)
  • Ekosistem vizuelnog prostora igre (Od postcards principa do definisanja vizuelnog identiteta)
  • Proces dizajna nivoa prikazan kroz primere
  • Gameplay, core loop i mehanike igre (Osnovni načini interakcije igrača i igre, i destilisanje finih mehanika iz istih)
  • Upoznavanje sa Unreal Engine softverom - istorija, uloga u gejming industriji, kao i primena u arhitekturi, filmskoj industriji, automobilskoj industriji…
  • Pregled interfejsa
  • Pregled UE alata i editora (Materijal Editor, Static mesh editor, Terrain and Foliage tool, Particle editors, Blueprint editor)
  • Izrada projekta (Launcher, Learn Tab, Library Tab, Creating projects)
  • Rad sa asetima i materijalima, uvoz biblioteka
  • Ubacivanje aseta u projekat
  • Ubacivanje aktera u nivo
  • Kamere u Unreal Engine-u
  • Editovanje modela i primena materijala

  Modul 3. Uvod u dizajn nivoa i osnovna interaktivnost. Izrada prototipa igre i prezentacija projekta kroz Game pitching

  • Kreiranje nivoa
  • Detaljan pregled Terrain i Foliage tool alatki
  • Svetla u UE 4 softveru (Dinamični i statični tipovi svetala, njihova ograničenja i prednosti, Ray tracing)
  • Bake proces svetala i Light maps
  • Post processing alatke
  • Finalno “poliranje” nivoa
  • Upoznavanje sa Blueprint editorom (Upoznavanje sa grafovima, klase, instance i inheritance, variable i operateri, Nodovi, funkcije, događaji I makroi, Blueprint komunikacija, Game framework i Game instance)
  • Nameštanje kolizije i fizike na karakterima
  • Rad sa česticama kroz Cascade Editor
  • Postavka animacija kretanja za karaktere
  • Rad sa kamerama i sekvencama za linearne segmente narativa
  • Nameštanje inputa i plejer kontrolera
  • Spajanje svih elemenata u jednu interaktivnu celinu
  • Testiranje igre
  • Tehnike optimizacije igre
  • Pakovanje i distribucija projekta
 • Na kraju svakog modula se organizuje poseban termin za ispit. Maksimalni broj bodova koje je moguće ostvariti na sva tri parcijalna ispita je 100. Sertifikacija se vrši na osnovu proseka rezultata ostvarenih na sva tri ispita.

  Po završetku kursa polaznicima se dodeljuje sertifikat o pohađanju ili uspešno završenom kursu, u zavisnosti od rezultata ostvarenih na ispitima. Kurs je uspešno završen ako prosečan broj bodova ostvaren na ispitima iznosi najmanje 50% mogućih bodova.

 • Bojan Banjanin
  Bojan Banjanin
  Rajko Nikolić
  Rajko Nikolić