Member avatar

Autor

Aleksandar Bošnjak

Master menadžmenta informaciono-komunikacionih sistema, sa višegodišnjim iskustvom u edukacionom menadžmentu. Liderske, komunikacione i organizacione veštine gradio kroz prethodno angažovanje u Vojsci Srbije i na Fakultetu tehničkih nauka. Trenutno na poziciji operativnog direktora FTN Informatike.

Lombok biblioteka ili Record Klase u SpringBoot aplikacijama Java Web programiranje

Lombok biblioteka ili Record Klase u SpringBoot aplikacijama

Pre nego što odlučimo koji pristup je bolji, potrebno je da se upoznamo sa idejom Record klasa i Lombok biblioteke. Lombok Projekat Lombok je Java biblioteka koja se uključuje u projekte radi smanjenja boilerplate koda. Koristeći Lombok, gubi se potreba za pisanjem šablonskih get-set, i equals metoda. Pomoću anotacija, postižemo isto ponašanje, a gubimo potrebu […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Aleksandar Bošnjak

Osnove rada sa API-jima Osnove programiranja

Osnove rada sa API-jima

API-ji (Application Programming Interfaces) su esencijalni za moderno programiranje. Oni omogućavaju različitim softverskim aplikacijama da komuniciraju međusobno, razmenjuju podatke i funkcionalnosti. U ovom članku ćemo objasniti šta su API-ji, kako ih koristiti i kako integrisati različite servise u vašu aplikaciju. Kao praktičan primer, napravićemo aplikaciju koja koristi API za prikaz vremenske prognoze. Šta su API-ji? […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Aleksandar Bošnjak

SOLID principi – 2. deo Osnove programiranja

SOLID principi – 2. deo

Princip segregacije interfejsa (eng. Interface Segregation Principle (ISP)) ISP princip naglašava važnost kreiranja specijalizovanih interfejsa umesto jednog, opšteg interfejsa. Primer sa korisničkom korpu smo unapredili dodavanjem interfejsa RegularUserActions, koji obuhvata dve metode dostupne svim korisnicima: viewCart i checkOut. Pored standardnih korisnika, predstavljenih klasom RegularUser, uvedeni su i premium korisnici aplikacije, predstavljeni klasom PremiumUser, koji imaju […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Aleksandar Bošnjak

Zaštita vaše aplikacije na jednostavan način Android programiranje

Zaštita vaše aplikacije na jednostavan način

Autentifikacija je ključni element svake sigurne aplikacije. Jedan od popularnih metoda autentifikacije je JWT token bazirana autentifikacija. Ovaj pristup pruža efikasno rešenje za zaštitu vaših korisnika i podataka. Implementacija ovog pristupa nije komplikovana, a pruža visok nivo sigurnosti i praktičnosti. Razumevanje osnova JWT token autentifikacije može vam pomoći da poboljšate sigurnost vaših aplikacija i osigurate […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Aleksandar Bošnjak

SOLID principi razvoja i održavanja softvera Osnove programiranja

SOLID principi razvoja i održavanja softvera

SOLID principi predstavljau 5 osnovnih principa dizajn softvera uz pomoć kojih olakšavamo razumevanje, razvoj i održavanje visokokvalitetnih i fleksibilnih softvera. Uz pomoć SOLID principa, težimo ka: Smanjenju kompleksnosti Povećanju fleksibilnosti Održavanju čitljivosti i preglednosti koda SOLID principi – prvi deo Princip jedne odgovornosti (Single Responsibility Principle – SRP) Klasa treba da ima samo jednu funkcionalnost […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Aleksandar Bošnjak

Modularizacija u softverskom inženjeringu Osnove programiranja

Modularizacija u softverskom inženjeringu

U savremenom softverskom inženjeringu, modularizacija i organizacija koda igraju ključnu ulogu u razvoju složenih aplikacija. Modularni pristup ne samo da poboljšava čitljivost i održivost koda, već i olakšava testiranje, otkrivanje grešaka i unapređivanje sistema. U ovom tekstu, istražićemo osnovne principe modularizacije i organizacije koda, fokusirajući se na programe koji transformišu proizvoljne ulazne podatke u izlazne […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Aleksandar Bošnjak

Ključne prednosti progresivnih web aplikacija: šta ih čini boljim izborom od mobilnih i web aplikacija? Front-end programiranje

Ključne prednosti progresivnih web aplikacija: šta ih čini boljim izborom od mobilnih i web aplikacija?

Progresivne web aplikacije (PWA) su web aplikacije koje koriste moderne web tehnologije kako bi pružile korisnicima iskustvo slično onome koje doživljavaju koristeći tradicionalne mobilne aplikacije. Prednosti i mane mobilnih aplikacija Mobilne aplikacije omogućavaju prilagođeno i intuitivno korisničko iskustvo. Dizajnirane su za specifične uređaje i operativne sisteme pa razvojni timovi mogu iskoristiti puni potencijal hardvera i […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Katarina Žerajić

Kako “Import Mape” transformišu JavaScript ekosistem: jednostavnije upravljanje zavisnostima Front-end programiranje

Kako “Import Mape” transformišu JavaScript ekosistem: jednostavnije upravljanje zavisnostima

Import mape (Import Maps) su tokom njihovog uvođenja predstavljale značajno unapređenje za JavaScript ekosistem, omogućavajući kontrolisanije i fleksibilnije upravljanje zavisnostima modula direktno iz internet pregledača, time smanjivišu potrebu za alatima za izgradnju ili pakovanje(kao što su webpack, npm). Import mape omogućuju kontrolisanje ponašanja JavaScript importa na deklarativni način. Pre nego što su import mape uvedene, […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Dr Sebastijan Kaplar

Zbog čega je dobro početi front-end karijeru od Angular radnog okvira? Front-end programiranje

Zbog čega je dobro početi front-end karijeru od Angular radnog okvira?

Jedna od najčešćih pitanja naših front-end polaznika jesu: Zbog čega koristimo baš Angular radni okvir na našim front-end kursevima? Da li je ovaj radni okvir tražen na tržištu tj. da li je popularan? Da li nakon Angular-a mogu lako naučiti i ostale front-end radne okvire i biblioteke? Ne postoji najbolji ili najgori front-end radni okvir […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Luka Dorić