chatbot

FTN Informatika je dugogodišnji partner kompanije Levi9, jednog od vodećih IT preduzeća u Novom Sadu, koje je kroz svoje kurseve obučilo mnoge programere koji su svoje karijere nastavili upravo u Levi 9. Kroz zajednički rad i razmenu znanja, Levi9 i FTN Informatika su doprineli stvaranju nove generacije IT stručnjaka spremnih da odgovore izazovima savremenog tehnološkog doba.

Jedan od ključnih projekata o kojima je Levi9 nedavno delio svoje iskustvo jeste razvoj i testiranje internog Chatbota, koji je bio fokus jednog od njihovih Meetup događaja pod nazivom “AI-Driven Software Development: the good, the bad and the ugly”. Stefan Atanasković, Python Developer, i Zoran Nikić, Test Lead, sa više od sto učesnika podelili su svoja iskustva u razvoju ove aplikacije, pokrivajući svaki korak od početnih analiza do finalnih testiranja i puštanja u produkciju.

Faze razvoja Chatbota

  1. Analiza i planiranje: Ključan korak za uspešno definisanje funkcionalnosti Chatbota i jasnih ciljeva.
  2. Odabir tehnologije: Upotreba OpenAI servisa i rag-pattern pristupa omogućila je efikasnu kombinaciju pretrage i generisanja teksta.
  3. Priprema baze znanja: Strukturiranje i optimizacija podataka za smanjenje broja tokena i olakšavanje komunikacije.
  4. Implementacija i izazovi: Razmatranje tokena, sigurnosnih rizika i implementacija rešenja poput OpenAI Moderations API-a za filtriranje.
  5. Testiranje i iteracija: Obimno testiranje funkcionalnosti, sigurnosti i korisničkog iskustva.
  6. Puštanje u produkciju i održavanje: Kontinuirano praćenje i optimizacija bazirana na povratnim informacijama korisnika.

Značaj iskustva za obrazovanje programera

Iskustva stečena kroz razvoj i testiranje Chatbota u Levi9 imaju neprocenjiv značaj za edukativne programe kao što su oni u FTN Informatika. Razumevanje realnih izazova i primena tehnologija u praksi omogućava studentima da steknu konkretna znanja i veštine koje su direktno primenljive u radnom okruženju. Takođe, ovakvi projekti podstiču razvoj kritičkog mišljenja i rešavanja problema, ključnih sposobnosti svakog uspešnog programera.

FTN Informatika nastavlja da pruža podršku svojim studentima kroz saradnju sa kompanijama poput Levi9, garantujući da teoretsko znanje koje steknu na kursima bude prošireno praktičnim iskustvima koja su od suštinskog značaja za njihov profesionalni razvoj.