nuget paketi

Uvod

NuGet paketi predstavljaju ključni alat za ubrzanje razvoja softvera i poboljšanje kvaliteta projekata. Ovi paketi, koji sadrže korisne biblioteke, alate i resurse, omogućavaju programerima da lako integrišu gotova rešenja u svoje aplikacije, čime štede vreme i poboljšavaju produktivnost. Prednosti korišćenja NuGet paketa uključuju uštedu vremena, poboljšan kvalitet koda i lakše održavanje. Korišćenje NuGet paketa je jednostavno, a programeri ih mogu instalirati u svoje projekte koristeći alate poput Visual Studio orkuženja ili .NET Core CLI-a. Stoga, NuGet paketi predstavljaju neizostavan deo alata za razvoj softvera, kako za iskusne programere, tako i za početnike.

Kreiranje i objavljivanje NuGet paketa može biti korisno kako bi se olakšala distribucija, upotreba i održavanje vašeg koda, kao i doprinos zajednici programera. Postoji nekoliko razloga zašto biste želeli kreirati i objaviti NuGet paket:

 1. Ponovna upotreba koda: Kreiranje NuGet paketa omogućava jednostavno deljenje i ponovno koritenje koda, u drugim projektima ili sa drugim timovima. To može uštedeti vreme i napore, jer ne morate ponovo pisati isti kod.
 2. Distribucija biblioteka i alata: Ako razvijate biblioteke ili alate koji bi mogli biti korisni drugim programerima ili zajednici, objavljivanje istih kao NuGet paketa omogućava lako distribuiranje ovih resursa.
 3. Održavanje verzija: NuGet paketi omogućavaju održavanje verzija biblioteka i komponenti. Objavljivanje ažuriranja kroz pakete, olakšava korisnicima da ažuriraju njihove zavisnosti u odnosu na vaš kod.
 4. Automatizacija isporuke: Integracija sa alatima za automatizaciju isporuke, kao što su Azure DevOps ili GitHub Actions, omogućava automatizovano objavljivanje i isporuku NuGet paketa, kada god se vaš kod ažurira ili izgradi.
 5. Doprinos zajednici: Objavljivanjem korisnih paketa na javne repozitorijume poput nuget.org, doprinosite programerskoj zajednici, omogućavajući drugim programerima da koriste vaše biblioteke i alate.
nuget roles
nuget roles

Koraci za objavljivanje NuGet paketa

Potrebno je ispratiti sledeće korake kako bi se uspešno objavio NuGet paket pomoću Visual Studio okruženja:

 1. Kreiranje Class Library projekta: Počnite kreiranjem Class Library projekta u Visual Studo okruženju. Ovo će biti kod, koji želite da zapakujete u NuGet paket.
 2. Izgradnja projekta: Napišite svoj kod u projektu i izgradite ga (operacija build), kako biste bili sigurni da sve radi kako treba.
 3. Kreiranje NuGet paketa: Kada je vaš projekat izgrađen i spreman za pakovanje, desnim klikom na projekat u Explorer-u rešenja odaberite “Properties” (Svojstva). U prozoru svojstava projekta idite na karticu “Package” (Paket). Ovde možete konfigurisati razne postavke vezane za vaš NuGet paket, kao što su metapodaci o paketu, zavisnosti i sadržajne datoteke.
 4. Izgradnja NuGet paketa: Nakon konfigurisanja svojstava paketa, ponovo izgradite projekat. Ovo će generisati .nupkg datoteku, koja je vaš NuGet paket.
 5. Objavljivanje paketa: Da biste objavili paket, potreban vam je repozitorijum za NuGet pakete. Možete koristiti nuget.org ili postaviti sopstveni NuGet server. Ponovo desnim klikom na projekat, odaberite “Pack” (Zapakuj) da biste kreirali .nupkg datoteku, a zatim ponovo desnim klikom odaberite “Publish” (Objavi). Pratite uputstva da se prijavite na svoj NuGet repozitorijum i objavite paket.
 6. Provera objavljivanja: Kada je paket objavljen, možete proveriti njegovu dostupnost na NuGet repozitorijumu tako što ćete ga potražiti koristeći NuGet Package Manager u Visual Studio okruženju ili posetiti veb lokaciju repozitorijuma.

Ovo su opšti koraci za kreiranje i objavljivanje NuGet paketa koristeći Visual Studio. Tačni koraci mogu se malo razlikovati u zavisnosti od vašeg specifičnog projekta i zahteva.

Upravljanje NuGet paketom

Upravljanje NuGet paketom obuhvata niz aktivnosti koje omogućavaju kontrolu nad njegovim životnim ciklusom, verzioniranjem, ažuriranjem i distribucijom. Evo nekoliko ključnih aspekata upravljanja NuGet paketom:

 1. Verzionisanje paketa: Pravilno verzioniranje NuGet paketa je važno kako bi se jasno pratile promene i omogućila kompatibilnost sa starijim verzijama. Standardno verzioniranje se često vrši prema semantičkom verzioniranju (Semantic Versioning), gde se verzije sastoje od tri delova: glavna verzija (major), manja verzija (minor) i zakrpa (patch). Na primer, 1.0.0.
 2. Ažuriranje paketa: Kada objavite novu verziju paketa, važno je obavestiti korisnike o promenama i poboljšanjima. Takođe je važno održavati kompatibilnost sa prethodnim verzijama i pružiti odgovarajuću dokumentaciju o ažuriranju.
 3. Održavanje zavisnosti: Ako vaš paket zavisi od drugih NuGet paketa, važno je pratiti njihove verzije i ažurirati ih kako bi se izbegle bezbednosne ranjivosti, poboljšale performanse i ispravile greške.
 4. Testiranje i kvalitet: Pre objavljivanja novih verzija paketa, važno je temeljno testirati da bi se osigurala kvalitetna isporuka. Automatizovani testovi mogu pomoći u otkrivanju grešaka i očuvanju funkcionalnosti.
 5. Dokumentacija: Pružanje jasne i detaljne dokumentacije za korišćenje paketa pomaže korisnicima da brzo i efikasno integrišu vaš kod u svoje projekte.
 6. Praćenje i povratne informacije korisnika: Praćenje povratnih informacija korisnika i problema koji se javljaju može pomoći u poboljšanju paketa i pružanju boljeg korisničkog iskustva.
 7. Bezbednost: Redovno ažuriranje paketa i praćenje bezbednosnih obaveštenja pomaže u održavanju bezbednosti vaših korisnika.