JSON WEB TOKEN

Autentifikacija je ključni element svake sigurne aplikacije. Jedan od popularnih metoda autentifikacije je JWT token bazirana autentifikacija. Ovaj pristup pruža efikasno rešenje za zaštitu vaših korisnika i podataka. Implementacija ovog pristupa nije komplikovana, a pruža visok nivo sigurnosti i praktičnosti. Razumevanje osnova JWT token autentifikacije može vam pomoći da poboljšate sigurnost vaših aplikacija i osigurate bolje korisničko iskustvo.

JWT token autentifikacija se oslanja na JSON Web Token (JWT) format za generisanje tokena. Ovi tokeni sadrže informacije o korisniku ili sesiji i potpisani su kriptografski. Kada korisnik obavi uspešnu prijavu, server generiše JWT token i vraća ga korisniku. Ovaj token se zatim šalje sa svakim zahtevom ka serveru kako bi se autentifikovao korisnik. Prednost JWT tokena je u tome što su samoodrživi – sadrže sve potrebne informacije za autentifikaciju, što znači da server ne mora čuvati stanje sesije.

Implementacija JWT token autentifikacije je relativno jednostavna, postoje biblioteke poput jwt.io koje omogućavaju lako generisanje i verifikaciju tokena u različitim programskim jezicima. U većini slučajeva, potrebno je samo nekoliko linija koda da se integriše JWT autentifikacija u vašu aplikaciju. Ovo čini JWT token autentifikaciju popularnim izborom za razvoj aplikacija, posebno za one koje koriste RESTful API-je. Međutim, važno je napomenuti da JWT tokeni treba da se koriste uz odgovarajuće mere bezbednosti, uključujući enkripciju i upravljanje ključevima, kako bi se sprečila zloupotreba.

Sam token se sastoji iz tri dela: zaglavlja, glavnog sadržaja i potpisa. Zaglavlje i glavni sadržaj sastoje se iz parova ključ/vrednost u JSON formatu i nose informacije o samom tokenu. Potpis se formira od zaglavlja i glavnog sadržaja primenom algoritma za šifrovanje. Jednom kada se token formira on predstavlja tekstualni podatak koji je nečitljiv/nerazumljiv za samog korisnika. Podaci iz tokena se mogu pročitati kada se token dešifruje.

Primer JWT tokena i njegovih segmenata dat je u nastavku:

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c

Zaglavlje (Header):

{
"alg": "HS256",
"typ": "JWT"
}

Glavni sadržaj (Payload):

{
"sub": "1234567890",
"name": "John Doe",
"iat": 1516239022
}

Potpis (Signature): nastaje šifrovanjem i transformacijom podataka iz zaglavlja i glavnog sadržaja tokena.