Kategorija

Java Web programiranje

Dizajn obrasci koje bi svaki web developer trebao da zna Java Web programiranje

Dizajn obrasci koje bi svaki web developer trebao da zna

Dizajn obrazac (eng. Design Pattern) opisuje dobro poznato i isprobano rešenje za problem sa kojim se programeri često susreću prilikom razvoja softvera. Dizajn obrasci su konceptualni i mogu se primeniti u bilo kojem programskom jeziku. Dizajn obrasci se mogu svrstati u jednu od sledeće tri kategorije, u zavisnosti od problema koji rešavaju: Kreacioni obrasci – […]

Pročitaj ostatak

Goran Aničić

Validacija lozinke zasnovana na regularnim izrazima Java Web programiranje

Validacija lozinke zasnovana na regularnim izrazima

Uvod Kada je reč o sajber bezbednosti, validacija lozinki je ključna za zaštitu korisničkih naloga. Upotreba regularnih izraza može biti iskorišćena kao jedan od načina provere primene određenih standarda za kompleksnost lozinke. Kriterijumi za snažnu lozinku U ovoj sekciji će se pojasniti šta to čini snažnu lozinku. Idealan password treba da ima neke od sledećih […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Siniša Nikolić

String Templates u Java 21 Java Web programiranje

String Templates u Java 21

Java 21 je najnovija LTS (long-term support) verzija Java platforme i kao takva donosi mnoštvo novina. Među njima su i String Templates (string šabloni). Oni na čitljiv, održiv i efikasan način rešavaju problem generisanja dinamičkih string vrednosti. Uzmimo za primer konverziju objekta neke klase u JSON format (slika 1):   Film film = new Film(1, […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Miloš Beočanin

Istraživanje popularnih kompozicionih obrazaca u React-u Java Web programiranje

Istraživanje popularnih kompozicionih obrazaca u React-u

Prilikom pisanja React komponenti, treba da težimo ka tome da komponente budu maksimalno ponovno iskoristive. U nastavku ćemo opisati nekoliko takvih tehnika. Container and presentational patterns React komponente obično sadrže kombinaciju logike i prezentacije. Pod logikom podrazumevamo sve što je nevezano za UI, poput poziva ka API-ju, manipulacije podataka i event handlera. Pod prezentacijom smatramo […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Branko Milosavljević

Java 22 dolazi sa impresivnim setom funkcionalnosti Java Web programiranje

Java 22 dolazi sa impresivnim setom funkcionalnosti

Polaznici kursa Java Web Development na FTN Informatici, pripremite se za novo uzbudljivo poglavlje u svetu Java programiranja! Sa najavom izlaska Java Development Kit (JDK) 22, Java zajednica je na ivici inovacija koje obećavaju da unaprede kako razvijamo i razmišljamo o Java aplikacijama. JDK 22 dolazi sa impresivnim setom funkcionalnosti, uključujući drugi pregled scoped vrednosti […]

Pročitaj ostatak

Goran Aničić

Zašto koristiti React Hooks? Java Web programiranje

Zašto koristiti React Hooks?

React Hooks je moćan alat koji omogućava lakše upravljanje stanjem vaših React komponenti. U novijim verzijama React-a standard su postale funkcijske komponente, a klasne komponente koje su nekada bile standard se više ne koriste. Pitate se kako se onda vrši kontrola stanja, s obzirom na to da su klasne komponente bile te koje su nam […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Aleksandar Bošnjak

Prijavite se za naredni kurs
Java Web Development

UPIS JE U TOKU

Ostavite Vaše podatke, a mi ćemo Vas kontaktirati.

Upoznajte sisteme za kontrolu verzija i Git Front-end programiranje

Upoznajte sisteme za kontrolu verzija i Git

Sistemi za kontrolu verzija su alati koji prate promene u kodu softvera tokom vremena. Oni omogućavaju programerima da prate istoriju promena, vraćaju se na prethodne verzije, i sarađuju sa drugim članovima tima. Ovo je ključno za održavanje projekta i olakšava rad na velikim timskim projektima. Kako ovi sistemi unapređuju razvoj aplikacija i kako nam pomažu: […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Katarina-Glorija Grujić

Algoritmi sortiranja Osnove programiranja

Algoritmi sortiranja

Algoritmi sortiranja prestavljaju algoritme čiji je cilj da postave elemente kolekcije u ispravan redosled. Najčešće se redosled utvrđuje operatorom poređenja koji se definiše za elemente. Kod brojnih vrednosti to može biti operator < ili >, tekstualne tipove možemo sortirati leksikografski (u abedecnom redosledu) ili po dužini podatka… Sortiranje se primenjuje kako bi podaci bili pregledniji, […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Bojana Dragaš

Zašto je objektno-orijentisano programiranje (OOP) temelj modernog softverskog razvoja? Osnove programiranja

Zašto je objektno-orijentisano programiranje (OOP) temelj modernog softverskog razvoja?

U svetu tehnologije i programiranja, objektno-orijentisano programiranje (OOP) je osnova na kojoj počiva moderni dizajn i razvoj softvera. OOP pristup stavlja pažnju na objekte umesto na funkcije i daje mogućnosti za kreiranje fleksibilnog, efikasnog i lako održivog koda. U nastavku su četiri osnovne karakteristike OOP: Modularnost i nasleđivanje Objektno-orijentisani programi karakteriše visok stepen modularnosti, što […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Branko Milosavljević