Sinergija 23

Nedavno završena Sinergija 23, prestižna konferencija i regionalni brend u oblasti tehnoloških trendova i inovacija, stavila je fokus na ključne tehnologije koje oblikuju savremeno poslovanje: veštačku inteligenciju (Ai) i cloud tehnologije. Učesnici su se složili da su Ai i cloud ne samo trendovi, već esencijalni alati za dugoročni rast i konkurentnost u globalnom i lokalnom ekonomskom okruženju.

Srbija među vodećima u IKT sektoru

ICT sektor Srbije se ističe kao jedna od glavnih pokretača nacionalnog razvoja i prosperiteta. Sa impresivnim izvozom IKT usluga od 2.5 milijardi evra u prvih devet meseci godine, što predstavlja rast od 32% u odnosu na prethodnu godinu, Srbija pokazuje svoju snagu i potencijal u ovom sektoru. Ministar informisanja i telekomunikacija, prof. dr Mihailo Jovanović, naglasio je da se očekuje dalji rast, sa projekcijom izvoza od 3.8 milijardi evra u 2023.

Sinergija 23

Partnerstvo sa Microsoftom kao pogon inovacija

Potpisivanje Memoranduma o razumevanju između Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i Microsofta otvara nove mogućnosti za istraživače, startapove i studente u Srbiji. Ovaj potez omogućava pristup naprednim Microsoftovim platformama, podstičući inovacije i razvoj u oblasti Ai.

Srbija kao Regionalni IT i Inovacijski Hab

Milan Gospić, direktor Microsofta u Srbiji, istakao je da Srbija postaje regionalni centar za IT i inovacije. Ovo je podržano aktivnostima Microsofta, koji već dve decenije vodi digitalne inovacije u zemlji. Razvojni centar Microsofta u Srbiji, sa skoro 700 inženjera, radi na globalno značajnim projektima, uključujući i novu generaciju Ai proizvoda poput Microsoft COPILOT-a.

Transformacija poslovanja kroz Ai

Panel sesija “Ai iz različitih uglova” osvetlila je primenu Ai u različitim industrijama, istražujući kako se tehnologija koristi za automatizaciju procesa, optimizaciju troškova i upravljanje IT sistemima. Predstavnici vodećih kompanija i institucija diskutovali su specifičnosti primene Ai u svojim sektorima, ističući važnost tehnologije u modernizaciji i efikasnosti poslovanja.

Zaključak

Sinergija 23 jasno je pokazala da su Ai i cloud tehnologije ne samo trenutni trendovi, već temelj za budući razvoj i uspeh u poslovanju. Srbija, sa svojim snažnim IKT sektorom i partnerstvom sa globalnim liderima poput Microsofta, stoji na pragu nove ere inovacija i digitalne transformacije, postavljajući se kao ključni igrač na regionalnom i globalnom tržištu.

Perspektive polaznika FTN Informatika kurseva

Razvoj IKT sektora u Srbiji ima značajan uticaj na polaznike FTN Informatika kurseva. S obzirom na rastući izvoz IKT usluga i uspostavljanje Srbije kao regionalnog centra za IT inovacije, polazanici naših kurseva se nalaze u povoljnom položaju da iskoriste ove prilike.

Polaznici FTN Informatika kurseva mogu očekivati realne perspektive u svojim karijerama. S obzirom na potražnju za visoko kvalifikovanim IT stručnjacima u Srbiji i šire, polaznici su u odličnoj poziciji da iskoriste svoje veštine i znanje u rastućem sektoru. Mogućnosti za zapošljavanje su brojne, od radnih pozicija u domaćim IT firmama do mogućnosti za rad u međunarodnim kompanijama. Pored toga, dobro osmišljeni programi kurseva i praktično iskustvo koje predavači FTN Informatika pružaju svojim polaznicima čine ih atraktivnim kandidatima za poslodavce. Ova situacija ne samo da pojačava važnost IKT obrazovanja, već i stvara optimističnu sliku budućnosti za sve one koji su deo ovog dinamičnog i stalno evoluirajućeg polja.

Istražite ponudu naših kurseva i ponađite onaj koji najviše odgovara vašim željama, potrebama i sklonostima.