Microsoft GitHub Copilot

GitHub je predstavio Copilot X, unapređenu verziju svog alata za pomoć u kodiranju koji je podržan veštačkom inteligencijom (AI). Copilot X koristi najnoviji model GPT-4 kompanije OpenAI i sada nudi interfejse za ćaskanje i glasovne komande, podršku za zahteve za povlačenje (pull requests), podršku za komandnu liniju i može generisati odgovore na pitanja iz dokumentacije.

Za razliku od tradicionalnih alata za pomoć u kodiranju koji se oslanjaju na jednostavne šablone koda ili unapred definisane isečke, Copilot X koristi napredne algoritme mašinskog učenja za generisanje isečaka koda u realnom vremenu. To omogućava programerima da brzo generišu kompleksne delove koda bez potrebe da provode sate u pisanju i otklanjanju grešaka u kodu.

GitHub tvrdi da Copilot već piše 46 posto koda i pomaže programerima da kodiraju “do 55 posto brže”. Posebno je impresivna sposobnost Copilota da uči stil kodiranja pojedinačnog programera. Analizirajući kod koji programer piše tokom vremena, alat može naučiti njihove obrasce kodiranja i predlagati isečke koda koji odgovaraju njihovom stilu.

Mnogi programeri su uzbuđeni zbog potencijala Copilot X-a da poboljša njihovu produktivnost. “Sa AI dostupnom na svakom koraku, možemo u osnovi predefinisati produktivnost programera. Smanjujemo boilerplate i ručne zadatke te olakšavamo složen rad kroz životni ciklus programera,” objašnjava CEO GitHub-a Thomas Dohmke.

Međutim, mnogi programeri su zabrinuti zbog uticaja AI-podržane pomoći u kodiranju na tržište rada. Postavljena su i pitanja o potencijalu Copilota da kopira kod doslovno i mogućim implikacijama po autorska prava.

Copilot X podržava sve jezike koji se pojavljuju u javnim repozitorijumima, ali posebno dobro radi za Python, Java, JavaScript, TypeScript, Ruby i Go.

Nažalost, postoji posebna lista čekanja za pridruživanje svakoj funkciji Copilot X-a.


Saveti za Buduće Programere u Vezi sa Copilot X

  1. Razumite alat: Budući programeri treba da razumeju kako Copilot X funkcioniše i koje prednosti može doneti njihovom kodiranju.
  2. Stil kodiranja: Iskoristite sposobnost Copilot X-a da se prilagodi vašem stilu kodiranja. To može značajno povećati vašu efikasnost.
  3. Učenje kroz primere: Korišćenje Copilot X-a može biti izvanredan način za učenje novih tehnika i praksi kodiranja kroz primere koje generiše.
  4. Oprez u vezi sa autorskim pravima: Budite svesni potencijalnih pitanja autorskih prava prilikom korišćenja generisanog koda.
  5. Razvijanje veština: Iako Copilot X može pomoći u ubrzavanju razvojnog procesa, važno je i dalje se fokusirati na razvijanje i održavanje sopstvenih programerskih veština.
  6. Balans između aata i učenja: Ne oslanjajte se isključivo na Copilot X. Koristite ga kao alat koji dopunjuje vaše veštine, a ne kao zamenu za učenje i razvoj vlastitog koda.
  7. Praćenje trendova: Ostanite u toku sa najnovijim trendovima u AI i programiranju kako biste maksimalno iskoristili mogućnosti koje Copilot X nudi.

Copilot X predstavlja značajan napredak u oblasti AI-podržanog programiranja, obećavajući da će transformisati način na koji programeri pišu i razvijaju kod. Za buduće JAVA programere, ovaj alat nudi uzbudljive mogućnosti za učenje, razvoj i unapređenje njihove efikasnosti u kodiranju.