Member avatar

Autor

Branko Milosavljević

Prof. dr Branko Milosavljević je redovni profesor na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Autor je ili koautor u preko 150 naučnih radova, sa više od 1000 citata. Učestvovao je u ili vodio više od 20 projekata. Njegove najvažnije oblasti interesovanja uključuju distribuirane sisteme, model-bazirani razvoj, metodologije u softverskom inženjerstvu, digitalne biblioteke i kontekstno-zavisno računarstvo. Rukovodi preduzećem FTN Informatika od njegovog osnivanja.

Zašto je vaš Veb-sajt loš i kako ga unaprediti? Osnove programiranja

Zašto je vaš Veb-sajt loš i kako ga unaprediti?

U digitalnoj eri u kojoj živimo, veb-sajt ne samo da je virtuelna vizit-karta, već i interaktivna platforma koja definiše prvi utisak koji posetioci stvaraju o vašem brendu ili uslugama. Baš kao što dobar prvi utisak otvara vrata uspešne komunikacije, tako i dobro osmišljen i funkcionalan veb-sajt postavlja temelje za pozitivno iskustvo korisnika. Veb-sajt nije samo […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Branko Milosavljević

Razumevanje čestih SQL Injection napada i metoda zaštite .NET Web Development

Razumevanje čestih SQL Injection napada i metoda zaštite

Uvod SQL Injection (SQLi) je jedan od najčešćih napada na veb aplikaciju koji se koristi za neovlašćeni pristup bazama podataka. Ovaj napad može imati ozbiljne posledice po bezbednost podataka i integritet sistema. Klasični SQLi Klasični SQL Injection napadi često se dešavaju kada napadač ubrizga zlonamerni SQL kod putem nesanitiziranog input polja u aplikaciji koja komunicira […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Branko Milosavljević

Upotreba GPIO u Embedded sistemima Razvoj softvera za embeded sisteme

Upotreba GPIO u Embedded sistemima

Ulazno/izlazni pinovi opšte namene su osnovni elementi embedded sistema. Ovi svestrani pinovi su glavno sredstvo putem kojeg mikrokontroleri komuniciraju sa spoljašnjim svetom. Bilo da palite svetleću diodu, čitate podatke sa senzora ili upravljate motorom, to radite putem GPIO pinova (General Purpose Input/Output). Razumevanje kako se upravlja ovim pinovima je osnovno za ovladavanje dizajnom embedded sistema. […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Branko Milosavljević

Istraživanje popularnih kompozicionih obrazaca u React-u Java Web programiranje

Istraživanje popularnih kompozicionih obrazaca u React-u

Prilikom pisanja React komponenti, treba da težimo ka tome da komponente budu maksimalno ponovno iskoristive. U nastavku ćemo opisati nekoliko takvih tehnika. Container and presentational patterns React komponente obično sadrže kombinaciju logike i prezentacije. Pod logikom podrazumevamo sve što je nevezano za UI, poput poziva ka API-ju, manipulacije podataka i event handlera. Pod prezentacijom smatramo […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Branko Milosavljević

Adobe integriše veštačku inteligenciju u Acrobat za napredno pretraživanje i sažimanje PDF dokumenta Grafički dizajn

Adobe integriše veštačku inteligenciju u Acrobat za napredno pretraživanje i sažimanje PDF dokumenta

Adobe je uveo revolucionarnu novinu u svoje aplikacije Reader i Acrobat, lansirajući asistenta zasnovanog na veštačkoj inteligenciji koji je sposoban da generiše sažetke i odgovara na pitanja o PDF dokumentima. Ova inovacija, koja je trenutno u beta verziji, obećava da će značajno olakšati rad sa obimnim dokumentima, omogućavajući korisnicima da brže i efikasnije dolaze do […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Branko Milosavljević

Odiseja Magnavox Odyssey konzole za video igre Razvoj video-igara

Odiseja Magnavox Odyssey konzole za video igre

Prva komericalno dostupna konzola za video igre se zvala Magnavox Odyssey. Nju je američka kompanija za elektroniku Magnavox razvila unutar malog tima i potom lansirala na tržište 1972. godine. Opremljena sa dva jednostavna kontrolera i svetlosnim pištoljem, konzola je imala monohromatičan izlaz pomoću kog je prikazivala isključivo kockaste oblike na televizorima. Sa manipulacijom istik oblika […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Ivica Milarić

Algoritmi za početnike: Procena vremenske kompleksnosti Osnove programiranja

Algoritmi za početnike: Procena vremenske kompleksnosti

U jednom od prethodnih postova, načeli smo temu algoritama i njihove složenosti. Trudićemo se da pristupimo temi sa što manje „matematičkih” detalja, ali neće uvek biti moguće. Veoma nam je važno da znamo koliko brzo će se naš program odnosno algoritam izvršavati. Jedan od faktora koji utiče na to je hardver na kom se program/algoritam […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Bojana Dragaš

Upoznajte se sa grafovskim bazama podataka na kursu FTN Informatike Baze podataka

Upoznajte se sa grafovskim bazama podataka na kursu FTN Informatike

Grafovska tehnologija (grafovi) se ne ograničava samo na baze podataka i razvoj aplikacija; ona nudi potpuno novo viđenje mogućnosti u vezi s idejom povezanosti. Kao i svaki novi pristup u rešavanju problema, pristupanje iz različite perspektive može dovesti do revolucionarnih promena u načinu na koji rešavamo izazove. Zašto bi trebalo da vas zanima tehnologija grafovskih baza […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Aleksandar Bošnjak