Kategorija

Front-end programiranje

Upoznajte sisteme za kontrolu verzija i Git Front-end programiranje

Upoznajte sisteme za kontrolu verzija i Git

Sistemi za kontrolu verzija su alati koji prate promene u kodu softvera tokom vremena. Oni omogućavaju programerima da prate istoriju promena, vraćaju se na prethodne verzije, i sarađuju sa drugim članovima tima. Ovo je ključno za održavanje projekta i olakšava rad na velikim timskim projektima. Kako ovi sistemi unapređuju razvoj aplikacija i kako nam pomažu: […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Katarina-Glorija Grujić

Angular 17 standalone komponente Front-end programiranje

Angular 17 standalone komponente

Angular 17 donosi mnoštvo novina među kojima su i standalone (samostalne) komponente. Tradicionalno, Angular moduli su zaduženi za okupljanje elemenata aplikacije (komponenata, servisa i sl.) u funkcionalno logičku celinu, što omogućava da se skup srodnih elemenata grupiše u modul i migrira u aplikacije od interesa. Dodatno, međuzavisnosti (dependencies, imports) elemenata koji pripadaju različitim modulima se […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Miloš Beočanin

Angular 17 control flow Front-end programiranje

Angular 17 control flow

Angular 17 donosi mnoštvo novina među kojima je ugrađena kontrola toka (built-in control flow) u okviru template-a (šablona) komponenata. Pod kontrolom toka u okviru template-a se tipično misli na ponavljanje ili uslovni prikaz HTML elemenata ili grupe elemenata. Za ovo su do verzije 17 bile namenjene tzv. strukturalne direktive (one koje menjaju strukturu DOM stabla), […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Miloš Beočanin

CSS predprocesori – SASS Front-end programiranje

CSS predprocesori – SASS

CSS predprocesori su alati koji proširuju funkcionalnosti osnovnog CSS-a, omogućavajući programerima da pišu stilizovane kodove na napredniji i efikasniji način. Šta su CSS predprocesori CSS predprocesori su programski jezici koji olakšavaju programerima pisanje CSS koda. Umesto direktnog pisanja čistog CSS-a, programeri koriste proširenja koja CSS predprocesori nude. Jezik CSS predprocesora se kasnije pretvara u CSS […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Katarina-Glorija Grujić

Od mobilnog telefona do velikog ekrana: strategije za univerzalni web dizajn Front-end programiranje

Od mobilnog telefona do velikog ekrana: strategije za univerzalni web dizajn

Pristup internetu već dugo nije ograničen samo na računare i laptop uređaje. Često se nalazimo u situaciji da čitamo vesti ili čak knjige na tabletu. Koliko puta ste na brzinu proverili mejlove ili poruke na mobilnom telefonu? Kao deo našeg svakodnevnog života, ne obraćamo pažnju na način prikazivanja stranica na različitim uređajima; sve dok nam […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Eva Janković

Angular framework za razvoj Front-End dela web aplikacija: Zašto je bitan za vašu karijeru Front-end programiranje

Angular framework za razvoj Front-End dela web aplikacija: Zašto je bitan za vašu karijeru

Otkrijte moć Angulara u front-end razvoju kroz naš detaljni vodič. Saznajte zašto je Angular ključan alat za svakog modernog web developera i kako može oblikovati vašu karijeru. Pridružite se kursu na FTN Informatika i postanite deo nove generacije inovativnih developera.

Pročitaj ostatak

Goran Aničić

Prijavite se za naredni kurs
Front-End Development

UPIS JE U TOKU

Ostavite Vaše podatke, a mi ćemo Vas kontaktirati.

Algoritmi sortiranja Osnove programiranja

Algoritmi sortiranja

Algoritmi sortiranja prestavljaju algoritme čiji je cilj da postave elemente kolekcije u ispravan redosled. Najčešće se redosled utvrđuje operatorom poređenja koji se definiše za elemente. Kod brojnih vrednosti to može biti operator < ili >, tekstualne tipove možemo sortirati leksikografski (u abedecnom redosledu) ili po dužini podatka… Sortiranje se primenjuje kako bi podaci bili pregledniji, […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Bojana Dragaš

Dizajn obrasci koje bi svaki web developer trebao da zna Java Web programiranje

Dizajn obrasci koje bi svaki web developer trebao da zna

Dizajn obrazac (eng. Design Pattern) opisuje dobro poznato i isprobano rešenje za problem sa kojim se programeri često susreću prilikom razvoja softvera. Dizajn obrasci su konceptualni i mogu se primeniti u bilo kojem programskom jeziku. Dizajn obrasci se mogu svrstati u jednu od sledeće tri kategorije, u zavisnosti od problema koji rešavaju: Kreacioni obrasci – […]

Pročitaj ostatak

Goran Aničić

Zašto je objektno-orijentisano programiranje (OOP) temelj modernog softverskog razvoja? Osnove programiranja

Zašto je objektno-orijentisano programiranje (OOP) temelj modernog softverskog razvoja?

U svetu tehnologije i programiranja, objektno-orijentisano programiranje (OOP) je osnova na kojoj počiva moderni dizajn i razvoj softvera. OOP pristup stavlja pažnju na objekte umesto na funkcije i daje mogućnosti za kreiranje fleksibilnog, efikasnog i lako održivog koda. U nastavku su četiri osnovne karakteristike OOP: Modularnost i nasleđivanje Objektno-orijentisani programi karakteriše visok stepen modularnosti, što […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Branko Milosavljević