Osvajanje veština testiranja web aplikacija uz Java i JavaScript

U digitalnom dobu, kada tehnologije napreduju brže nego ikada, potreba za kvalifikovanim stručnjacima u oblasti testiranja softvera postaje sve izraženija. U tom kontekstu, FTN Informatika sa ponosom predstavlja svoj kurs: “Test Development”, dizajniran da vas odvede na putovanje od osnovnih koncepta programiranja do kompetencija junior developera za testiranje web aplikacija.

Otkrijte svet testiranja Web aplikacija

Naš kurs traje 14 nedelja, sa ukupno 120 časova intenzivnog učenja, raspoređenih u 30 predavanja. Kroz tri temeljna modula, polaznici će se uroniti u osnove testiranja, serversko testiranje korišćenjem Java tehnologija, i klijentsko testiranje upotrebom JavaScripta i Cypress test radnog okvira. Ova sveobuhvatna struktura kursa osmišljena je da vam pruži duboko razumevanje i praktične veštine potrebne za testiranje savremenih web aplikacija.

Moduli kursa: Od osnova do profesionalnih veština

  1. Osnove Testiranja: Polaznici će naučiti kako da razumeju i konstruišu test scenarije, slučajeve i korake, te kako da sastave detaljne izveštaje o greškama. Kroz ovaj modul, bićete upoznati sa kritičnim konceptima veb aplikacija, klijent-server komunikacije, i HTTP protokola.
  2. Serversko Testiranje – Java: Fokus je na razumevanju i programiranju jediničnih testova u Java, uz korišćenje biblioteka kao što je TestNG, i tehnika simuliranja objekata za testiranje. Ovaj modul takođe pokriva osnove XML-a, HTML-a, i CSS-a, kao i kreiranje automatizovanih testova u Selenium okruženju.
  3. Klijentsko Testiranje – JavaScript: Poslednji modul pokriva end-to-end testiranje, JavaScript koncepte, konfiguraciju i pripremu sistema za testiranje, i programiranje end-to-end testova u Cypress radnom okviru, koji je kompatibilan sa popularnim JavaScript radnim okvirima poput Angulara, Reacta, i Vuea.

Vaša IT karijera počinje ovde!

Kurs je idealan za one koji žele da započnu karijeru u testiranju softvera. Uspješni završetak kursa ne samo da otvara vrata za poziv na selekciju za zaposlenje u prestižnim kompanijama sa kojima FTN Informatika sarađuje, već i pruža čvrstu osnovu za dalji profesionalni razvoj.

Praktične Informacije i Prijave

Kurs počinje 10. aprila 2024. i traje do 18. jula 2024., sa nastavom ponedeljkom, sredom i petkom od 18:00 do 21:00. Cena kursa iznosi 106.800 RSD, sa mogućnošću plaćanja na tri mesečne rate. Zahtevani preduslov je osnovno predznanje iz programiranja, a za one koji to ne poseduju, organizujemo kurs “Osnove programiranja” kao pripremu.

Za više informacija i prijavu, posetite našu web stranicu i kliknite na “Pogledaj kalendar” u formi za prijavu. Otkrijte svoj potencijal i postanite deo budućnosti testiranja web aplikacija sa FTN Informatikom. Vaša karijera u tehnologiji počinje ovde!