EK-TM4C123GXL

Obučite se i postanite stručni u domenu Embedded Software Developmenta kroz naš intenzivni 15-nedeljni kurs! Kurs je namenjen onima koji žele da postanu Junior Software Developeri specijalizovani za razvoj embedded sistema, Ovaj kurs pokriva sve od osnovnog do naprednog programiranja u C-u, rada sa mikrokontrolerima, upotrebe operativnih sistema za rad u realnom vremenu, do izrade aplikacija za napredne embedded sisteme.

Šta se očekuje od Embedded Software Developer-a?

Embedded Software Developer je stručnjak specijalizovan za dizajniranje, razvijanje i testiranje softvera koji se koristi u objedinjenim sistemima. Ova vrsta softvera je ključna u upravljanju hardverskim komponentama različitih uređaja i sistema, od automobila, potrošačke elektronike, smart home sistema do medicinske opreme.

Zadaci i Odgovornosti

Osnovni zadaci Embedded Software Developera obuhvataju kreiranje i implementaciju koda koji kontroliše hardverske komponente. Oni takođe implementiraju komunikacijske protokole i rade na optimizaciji performansi softvera kako bi osigurali efikasno i pouzdano funkcionisanje ugrađenih sistema.

Trajanje i struktura našeg kursa

 • Ukupno 120 časova nastave raspoređeno u 15 nedelja.
 • Tri modula koji detaljno pokrivaju sve aspekte embedded sistema.
 • Praktičan pristup uz domaće zadatke i projekte za sticanje samostalnosti.
 • Večernji termini, idealni za zaposlene.

EK-TM4C123GXL

Cena i oprema

 • Investicija od 120.000 rsd, s mogućnošću plaćanja na 3 rate.
 • Cena uključuje sav potreban hardver i softver, a opremu polaznici zadržavaju nakon kursa.

Preduslovi i preliminarna testiranja

 • Poželjno predznanje iz programiranja.
 • Besplatna preliminarna testiranja za procenu veština.
 • Dodatni kurs za one bez predznanja u programiranju.

Šta ćete naučiti

 1. Modul 1: Osnove i napredni aspekti programiranja u C, upotreba alata za pisanje softvera, napredan rad sa memorijom, timski rad i korišćenje Git sistema, korišćenje alata za kompajliranje i analizu rada programa na sistemu EK-TM4C123GXL
 2. Modul 2: Struktura i namena embedded sistema, pisanje softvera za mikrokontrolere, osnove hardvera embedded sistema.
 3. Modul 3: Razvoj naprednih embedded sistema, komunikacione tehnologije, metodologije i procesi razvoja, osnove testiranja sistema.

Kako ćete naučiti

 • Kroz interaktivne predavanja i praktične primere.
 • Koristeći razvojni sistem EK-TM4C123GXL i komplet senzora.
 • Rad na stvarnim projektima za primenu naučenih koncepta.

Zašto Ovaj Kurs?

 • Embedded Software Developeri su visoko traženi u mnogim industrijama.
 • Stičete praktične veštine potrebne za rad u automotive industriji, smart home sistemima, potrošačkoj elektronici i dr.
 • Kurs vodi do sticanja kompetencija potrebnih za ulazak u dinamičan i inovativan svet embedded sistema.

Završetak kursa i stepen uspeha

Naš kurs Embedded Software Development ne samo da obezbeđuje obimno znanje i praktične veštine, već i pruža strukturirani sistem evaluacije kroz parcijalne i završne ispite. Svaki modul se završava posebnim terminom za ispit, omogućavajući polaznicima da procene svoje razumevanje gradiva. Rezultati ispita nakon prvog i drugog modula služe kao povratna informacija o napretku, dok je završni ispit nakon trećeg modula ključan za sertifikaciju.

Sertifikat o pohađanju ili uspešnom završetku kursa dodeljuje se polaznicima na osnovu rezultata postignutih na završnom ispitu. Da bi se kurs smatrao uspešno završenim, polaznik mora da ostvari najmanje 50% ukupno mogućih bodova na završnom ispitu. Ovaj sertifikat ne samo da potvrđuje posvećenost i veštine stečene tokom kursa, već i otvara vrata ka brojnim mogućnostima u oblasti embedded software developmenta.

Ulaganjem u ovaj kurs, stičete ne samo znanje i veštine, već i verifikovani dokaz o vašim kompetencijama koji će biti prepoznat u profesionalnoj zajednici. Iskoristite priliku da postanete stručnjak u ovom uzbudljivom i dinamičnom polju tehnologije!

Ugrabite priliku da postanete deo budućnosti tehnologije uz naš Embedded Software Development kurs!