Tag

Java programiranje

Zašto Spring Boot? Java Web programiranje

Zašto Spring Boot?

U današnje doba, veb programiranje je postalo ključni element u razvoju softvera. Među raznim jezicima i okvirima, Java sa Spring Boot-om se izdvaja kao jedan od najmoćnijih alata za veb programiranje. Prednosti Spring Boot-a: 1. Univerzalnost Java je jedan od najpopularnijih programskih jezika širom sveta. Koristi se u različitim oblastima, od bankarstva do telekomunikacija. Njena […]

Pročitaj ostatak

Goran Aničić

Da li da odaberem manju ili veću firmu kada završim kurs? Java Web programiranje

Da li da odaberem manju ili veću firmu kada završim kurs?

U toku poslednje etape na kursu Java Web Programiranje, sa polaznicima često pričamo o zaposlenju i svim onim izazovima koji ih čekaju nakon kursa. Većina njih nije sigurna kako da napravi prvi korak kada se kurs završi i skoro uvek kao jedno od pitanja ispliva i to da li da nakon kursa potraže i prijave […]

Pročitaj ostatak

Goran Aničić

Validacija lozinke zasnovana na regularnim izrazima Java Web programiranje

Validacija lozinke zasnovana na regularnim izrazima

Uvod Kada je reč o sajber bezbednosti, validacija lozinki je ključna za zaštitu korisničkih naloga. Upotreba regularnih izraza može biti iskorišćena kao jedan od načina provere primene određenih standarda za kompleksnost lozinke. Kriterijumi za snažnu lozinku U ovoj sekciji će se pojasniti šta to čini snažnu lozinku. Idealan password treba da ima neke od sledećih […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Siniša Nikolić

String Templates u Java 21 Java Web programiranje

String Templates u Java 21

Java 21 je najnovija LTS (long-term support) verzija Java platforme i kao takva donosi mnoštvo novina. Među njima su i String Templates (string šabloni). Oni na čitljiv, održiv i efikasan način rešavaju problem generisanja dinamičkih string vrednosti. Uzmimo za primer konverziju objekta neke klase u JSON format (slika 1):   Film film = new Film(1, […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Miloš Beočanin

Zašto su jezici sa jakim tipiziranjem poput Jave bolji za početnike? Osnove programiranja

Zašto su jezici sa jakim tipiziranjem poput Jave bolji za početnike?

Programiranje za svakog početnika počinje izborom prvog programskog jezika. U tom izboru, jezici sa jakim tipiziranjem, kao što je Java, često se ističu kao bezbedan izbor za učenje. Evo zašto bi svaki početnik trebao razmotriti započinjanje svoje avanture u programiranju sa ovakvim jezicima. Otkrivanje grešaka na početku Jedna od ključnih prednosti jakog tipiziranja leži u […]

Pročitaj ostatak

Goran Aničić

Istraživanje popularnih kompozicionih obrazaca u React-u Java Web programiranje

Istraživanje popularnih kompozicionih obrazaca u React-u

Prilikom pisanja React komponenti, treba da težimo ka tome da komponente budu maksimalno ponovno iskoristive. U nastavku ćemo opisati nekoliko takvih tehnika. Container and presentational patterns React komponente obično sadrže kombinaciju logike i prezentacije. Pod logikom podrazumevamo sve što je nevezano za UI, poput poziva ka API-ju, manipulacije podataka i event handlera. Pod prezentacijom smatramo […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Branko Milosavljević

Zaštita vaše aplikacije na jednostavan način Android programiranje

Zaštita vaše aplikacije na jednostavan način

Autentifikacija je ključni element svake sigurne aplikacije. Jedan od popularnih metoda autentifikacije je JWT token bazirana autentifikacija. Ovaj pristup pruža efikasno rešenje za zaštitu vaših korisnika i podataka. Implementacija ovog pristupa nije komplikovana, a pruža visok nivo sigurnosti i praktičnosti. Razumevanje osnova JWT token autentifikacije može vam pomoći da poboljšate sigurnost vaših aplikacija i osigurate […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Aleksandar Bošnjak

Aktuelni trendovi u ICT industriji: šta donosi 2024. godina IT vesti

Aktuelni trendovi u ICT industriji: šta donosi 2024. godina

ICT (informacione i komunikacione tehnologije) industrija nastavlja da se razvija neverovatnom brzinom, donoseći nove tehnologije i trendove koji oblikuju način na koji radimo, komuniciramo i živimo. Svake godine, nove inovacije i pomaci u tehnologiji otvaraju vrata za nove mogućnosti i izazove. Šta nas očekuje u 2024. godini? Ovaj članak istražuje najvažnije trendove u ICT industriji […]

Pročitaj ostatak
Member avatar

Branko Milosavljević

Karijera u IT industriji: koje su veštine najtraženije? Osnove programiranja

Karijera u IT industriji: koje su veštine najtraženije?

IT industrija se neprestano razvija, a sa njom i potražnja za stručnjacima sa specifičnim veštinama. Bilo da ste početnik koji tek razmišlja o karijeri u IT-u ili već imate neko iskustvo, razumevanje trenutnih trendova i traženih veština može vam pomoći da se uspešno pozicionirate na tržištu rada. U ovom članku ćemo razmotriti koje su veštine […]

Pročitaj ostatak

Goran Aničić