GPIO pins

Ulazno/izlazni pinovi opšte namene su osnovni elementi embedded sistema. Ovi svestrani pinovi su glavno sredstvo putem kojeg mikrokontroleri komuniciraju sa spoljašnjim svetom. Bilo da palite svetleću diodu, čitate podatke sa senzora ili upravljate motorom, to radite putem GPIO pinova (General Purpose Input/Output). Razumevanje kako se upravlja ovim pinovima je osnovno za ovladavanje dizajnom embedded sistema.

Šta su GPIO pinovi?

GPIO pinovi su vrsta pinova na mikrokontroleru ili procesoru kojima softver može da upravlja tako što ih postavi na visoko ili nisko stanje, ili da očitava postojeće stanje sa njih. Mogu biti konfigurisani kao ulaz za čitanje podataka sa senzora ili prekidača, ili kao izlaz za kontrolu aktuatora poput svetlećih dioda, motora ili drugih uređaja.

Konfigurisanje GPIO pinova

Pre nego što možete koristiti GPIO pin, morate ga pravilno konfigurisati. Ovaj korak se obično vrši pri inicijalizaciji uređaja, i uključuje postavljanje pina kao ulaz ili izlaz:

Ulazni režim: Konfiguriše pin za čitanje podataka sa senzora ili prekidača. U ovom režimu možete detektovati spoljne događaje, poput pritiska dugmeta ili aktiviranja senzora pokreta.

Izlazni režim: Konfiguriše pin za slanje signala drugim uređajima. U ovom režimu možete upaliti svetleću diodu, pokrenuti motor ili poslati signal drugom mikrokontroleru.

Upravljanje GPIO pinovima

Upravljanje GPIO pinovima se vrši preko softvera, obično napisanog u programskom jeziku C ili C++, iako se mogu koristiti i drugi jezici u zavisnosti od platforme. Koraci za upravljanje GPIO pinovima su sledeći:

Inicijalizacija: Postavite GPIO pin u željeni režim rada (ulaz ili izlaz) i neophodnim električnim karakteristikama.

Čitanje: Da bi pročitali stanje ulaznog pina, softver proverava naponski nivo na pinu. Visoki naponski nivo može predstavljati logičku jedinicu (1), a nizak naponski nivo može predstavljati logičku nulu (0).

Pisanje: Da bi promenili stanje izlaznog pina, softver pozivom određene funkcije govori mikrokontroleru da postavi visok ili nizak napon na pinu, čime se uključuje ili isključuje povezani uređaj.