CSS predprocesori

CSS predprocesori su alati koji proširuju funkcionalnosti osnovnog CSS-a, omogućavajući programerima da pišu stilizovane kodove na napredniji i efikasniji način.

Šta su CSS predprocesori

CSS predprocesori su programski jezici koji olakšavaju programerima pisanje CSS koda. Umesto direktnog pisanja čistog CSS-a, programeri koriste proširenja koja CSS predprocesori nude. Jezik CSS predprocesora se kasnije pretvara u CSS kod koji pretraživači mogu da interpretiraju.

Glavni CSS predprocesori

Postoje razni CSS predprocesori, ali neki od najpoznatijih uključuju SASS (Syntactically Awesome Style Sheets), LESS (Leaner Style Sheets) i Stylus. Svi ovi predprocesori nude slične koncepte kao što su varijable, ugnježdeni selektori, mixin-i i funkcije, ali imaju različite sintakse.

Prednosti korišćenja CSS predprocesora

  • Varijable: Omogućavaju definisanje vrednosti koje se mogu koristiti više puta u kodu, što olakšava održavanje, čitljivost koda i ponovnu upotrebu.
  • Ugnježdeni selektori: Omogućavaju organizovanje CSS pravila u hijerarhijsku strukturu, što olakšava čitljivost i održavanje koda.
  • Mixin-i: Funkcije koje omogućavaju ponovno korišćenje određenih grupa CSS pravila, čime se smanjuje dupliciranje koda i povećava modularnost.
  • Nasleđivanje: Omogućava jednostavno nasleđivanje svojstava iz drugih klasa ili elemenata, što olakšava pisanje efikasnog CSS-a

Kako se koriste CSS predprocesori:

Koristeći odgovarajuće alate ili komande, programeri mogu kompajlirati SASS, LESS ili Stylus datoteke u čist CSS koje pretraživači mogu razumeti. Nakon toga, ovi CSS fajlovi mogu se uključiti u HTML dokumente kao i bilo koji drugi CSS fajl.

Prijavite se na kurs Front-End Development

FTN Informatika nudi kurs Front-End Development, počevši od 1. aprila, kao intenzivni program od 14 nedelja sa 120 časova nastave. Kurs je namenjen osobama koje žele da postanu junior front-end developeri, obuhvatajući web dizajn, osnovno i napredno JavaScript programiranje, TypeScript, i izradu aplikacija koristeći Angular.

Nastava se održava tri puta nedeljno u večernjim satima, a kurs završava ispitima i sertifikacijom. Za više informacija, posetite stranicu posvećenu ovom kursu ​​.